ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Василь Еллан-Блакитний
  • Раздел: ---
  • Автор: terramir
  • 5 февраля 07:02
  •  (голосов: 0)
  Василь Еллан-Блакитний
  (1894 — 1925)

  Поет, журналіст, політичний і державний діяч, публіцист, редактор урядової
  газети «Вісті ВУЦВК» та деяких інших видань він, за визнанням М. Зерова, був
  «сильною, впливовою постаттю» на літературному полі. В. М. Елланський
  (літературні псевдоніми — Василь Еллан, В. Блакитний, Валер Проноза, А. Орталь
  та ін.) народився 12 січня 1894р. в с. Козел (тепер — Михайло-Коцюбинське) на
  Чернігівщині в родині священика. Вчився Василь у Чернігівській бурсі, а потім —
  у духовній семінарії, якої щиро не любив. По закінченні четвертого класу (1914)
  вступив на економічне відділення Київського комерційного інституту (де вже
  навчався його давній, ще з бурси, товариш — П. Тичина). Але інститут не
  закінчив: «сурмами світовими 17-й рік заграв» (В. Сосюра), і недавнього студента
  захопив вир революції.
  А до того, ще в Чернігові, були відвідини разом з П. Тичиною та іншими
  знаменитих «субот» у вітальні М. Коцюбинського, перші вірші та доброзичлива
  увага майстра.
  Від революційних гуртків, від товариств «Просвіти» та участі в організації
  повітового селянського з'їзду на початку літа 1917р. В. Елланський приходить до
  партії українських есерів, стає її активістом, а незабаром головою її
  Чернігівського губернського комітету.
  На початку 1918р. значна частина членів УПСР за активної участі В. Блакитного
  пориває з основним її ядром і створює партію українських лівих есерів. За назвою
  свого центрального органу — газети «Боротьба», редактором якої був В. Блакитний,
  — її члени стали називати себе боротьбистами, пізніше — українськими
  комуністами-боротьбистами. Вони, без сумніву, були однією з найлівіших партій
  української революційної демократії, у 1919 — 1920 pp. спільно з більшовиками
  входили до складу радянських урядів України, маючи свій відмінний від
  більшовицького погляд на національне питання.
  У березні 1920p. боротьбисти об'єдналися з КП(б)У, а в 30-ті роки майже всі були
  знищені фізично і оббріхані, очорнені морально, — посмертно цієї долі не
  уникнув, зокрема, і В. Еллан-Блакитний.
  В. Блакитний був безпосереднім учасником багатьох подій в Україні як активіст
  «лівої орієнтації». У мирні роки свої службові пости й досить високе становище в
  державних органах В. Блакитний використовує переважно для збирання сил
  української літератури, культури загалом. Декого з майбутніх відомих
  письменників, як, скажімо, Остапа Вишню, він витяг з підвалів ЧК і залучив до
  роботи в «Вістях», багатьом допоміг у їхньому творчому й громадському
  становленні. З його іменем пов'язане створення тижневика-додатка до «Вістей» —
  «Література. Наука. Мистецтво» (згодом — «Культура і побут»), журналів «Всесвіт»
  і «Червоний перець». Одне з перших літературних об'єднань після 1920p. в Україні
  — спілка пролетарських письменників «Гарт» — теж було засноване з ініціативи В.
  Блакитного, який його і очолив. До «Гарту» входили вже відомі на той час
  письменники — П. Тичина, М. Хвильовий, В. Сосюра, М. Йогансен, І. Кулик, В.
  Поліщук та ін.
  З раннього дитинства В. Еллан-Блакитний хворів на тяжку недугу серця, яка й
  звела його в могилу на 32-му році життя — 4 грудня 1925p. Згодом ім'я поета було
  надовго приречене на забуття, лише після 1956p. знову почали видавати його
  твори.
  Повсякденна напруга життя революціонера, одного з «перших хоробрих», спади й
  піднесення боротьби, сувора й знадлива романтика «червоних зір», ілюзорні, хоча
  й поширені свого часу, сподівання на світову революцію — без усього цього не
  збагнути ні пафосу поезії В. Еллана, ні самої його кипучої натури. Син своєї
  драматичної доби, її романтик, а почасти, в душевних глибинах, і її трагік —
  таким він був у житті й творчості.
  У ранніх віршах В. Еллана (вони відомі від 1912р.) ще легко помітити популярні
  поетизми тих часів і досить віддалені відгомони таких поетів, як М. Вороний, О.
  Олесь, Г. Чупринка. Різнотонна й мозаїка мінливих юнацьких настроїв, проте
  невдовзі в ній починають домінувати характерні вольові оптимістичні мотиви —
  «Той не буде плазом долі, хто гартується в огні!» («Юний лад»).
  У лютому 1917р. написана поезія в прозі «Україні (Зі старих зшитків)» — твір
  цілком своєрідний в тогочасній українській поезії, хоча, звичайно, не все в
  ньому сприйме сучасний читач. В своєму пориві до соціалістичного ідеалу молодий
  поет виявляв такий безоглядний максималізм — «Хай зникне Минуле в ім'я
  Будучини!», — на догоду якому ладен був вирубати вишневі садки і висадити в
  повітря старовинні церкви, хоча апологетом такого тупого нищення він насправді
  ніколи не був.
  Про вплив, який мала поезія В. Еллана-Блакитного в пореволюційні роки, свідчить
  автобіографічний вірш М. Бажана «Дебора». Революційна романтика, яка в Умані
  1920 — 1921 pp. захмелювала майбутнього поета і його друзів, асоціювалася
  головним чином з іменами трьох українських співців своєї доби: «...Вчать нас
  нечуваних нами пісень Тичина, Блакитний, Чумак». Поезія В. Еллана — це твори
  високої вольової напруги, що імпонували сучасникам своїми рвучкими гаслами й
  конденсованими образними «формулами» соціальних переживань:
  Муром затято обрій.
  Вдарте з розгону: р-раз...
  Ми — тільки перші хоробрі,
  Мільйон підпирає нас.
  («Удари молота»)
  Образний світ В. Еллана (основна частина його лірики була написана в 1917 — 1920
  pp., склавши збірку «Удари молота і серця») — це світ, яким бачить його
  революціонер, що визнав за закон свого життя боротьбу й саможертовність (з усім
  її аскетизмом і... неувагою до «простих» життєвих реалій тих самих «мільйонів»,
  за які він бореться). Світ, що має широкі просторові координати: від тюремної
  камери («До берегів») і київської вулиці до Кремля, Будапешта, Парижа, цілої
  Європи і, зрештою, планети! Світ, в якому «кожен день мобілізації й черги, з
  остюками хліба крайки», але в якому навіть це притишене визнання супроводжується
  застережливим окликом ліричного героя, точніше, його другого, непіддатного
  хитанням і паніці, «я»: «Хто там співає тужливі пісні? Хто там співає?» («На
  обважнілі...»).
  Поетичні уявлення про дійсність концентруються в цьому світі здебільшого навколо
  новітньої соціальної символіки й близької до неї системи понять-образів. Тут і
  такі характерні для В. Еллана «зорі», зрозуміло, червоні, і «комуна», і різні
  «буруни» та «бурі», і Кремль, як антитеза «Бастіліям», і знов-таки суто
  елланівські «удари молота» в такт з «ударами серця». Символічна червона барва
  взагалі домінує в творах В. Еллана (хоча в його ранній ліриці превалюють
  романтичні блакитна та синя барви, недарма перша з них стала псевдонімом поета).
  Широку популярність принесли В. Еллану такі вірші, як «Вперед», «Після
  Крейцерової сонати», «Червоні зорі», «Удари молота», «На чатах», «В розгулі» та
  ін., сповнені високої й водночас щиро-ліричної патетики.
  Але є у В. Еллана і вірші конкретно-розповідної тональності, і серед них —
  «Повстання», один з найкращих у його спадщині. Щойно згадану інтонаційну
  експресію змінюють у «Повстанні» неквапні оповідні ритми; майже емблематичну
  символіку — докладні предметні описи з виразними деталями; «монохромну»
  бадьорість — гіркувата сполука невимовного жалю з утвердженням, освяченням
  героїчного подвижництва:
  ...А надвечір — все укрив туман,
  Сніг лягав (так м'яко — м'яко танув...)
  На заціплений в руках наган,
  На червоно-чорну рану.
  («Повстання»)
  Все це знов і знов підносить дуже важливе для всієї тогочасної поезії питання
  про взаємовідношення особистого й загального, інтимно-людського та соціального в
  духовному світі. Найбільш загострено ця проблема була окреслена у вірші «Після
  Крейцерової сонати» з його знаменитими першими рядками: «Покласти б голову в
  коліна... Відчути б руку на чолі...» Сентиментальність! Хай загине і пам'ять
  ніжних на землі». Але, незважаючи на категоричність цього присуду, конфлікт між
  серцем і розумом поета тут цілком очевидний, так чи так він присутній в інших
  поезіях В. Еллана — аж до кінця його життя.
  Після 1921 — 1922 pp. творча активність В. Еллана в галузі ліричної поезії
  поволі спадає. Дехто пояснює це тим, що поет, розчарований, за певними
  припущеннями, непом, «заморозив» (М. Зеров) чи навіть «повісив» (М. Хвильовий) у
  собі лірика. Часто цитований у цьому зв'язку вірш «На обважнілі, розпатлані
  нерви...» (1922) справді свідчив про дисонанси в свідомості поета, викликані
  загальною ситуацією в країні, на явища якої він відтепер реагує переважно
  сатиричною поезією. Один з небагатьох винятків є й «Ранок» (1923), який можна
  назвати поетичним заповітом В. Еллана:
  Ясним поглядом очей у очі прямо
  І гучним, бадьорим криком-співом:
  — Го-го-го... Приходьте,
  Повоюймо!
  («Ранок»)
  Як редактор «Вістей» В. Блакитний, часто виступав і в «амплуа» Валера Пронози —
  поета-сатирика, який по-своєму коментував і роз'яснював події внутрішнього й
  міжнародного життя. Протягом 1924 — 1925 pp. він видав три книжки цієї
  віршованої газетної сатири — «Нотатки олівцем», «Радянська гірчиця», «Державний
  розум».
  Тісна прив'язаність до «злоби дня», а часом і кваплива приблизність
  літературного виконання полишають сьогодні за значною частиною цієї сатиричної
  поезії головним чином історико-літературне і, сказати б, історико-соціологічне
  значення. Але було у Валера Пронози й чимало талановитого, дотепного («Чванько»,
  «Пісенька з прозаїчним кінцем», «Лулу», «Тиша в Гамбурзі», «Героїчна поема»,
  «Патріотична присяга»).
  Автором «веселих і влучних пародій на українських поетів» назвав Еллана (тут —
  Маркіза Попелястого) М. Зеров. Справді, він умів іронічно «перевтілюватись» в Я.
  Мамонтова, Я. Савченка, Н. Кибальчича, В. Тарноградського та інших авторів,
  комічно акцентуючи найхарактерніше в їхніх стильових манерах.
  Творчу багатогранність В. Блакитного-письменника засвідчують і низка його
  новелістичних етюдів та начерків («Фабрична», «Лист без адреси», «Наші дні» та
  ін.), і значна за обсягом публіцистична проза політичної та загальнокультурної
  тематики, а також низка вагомих статей і виступів із питань літератури й
  мистецтва.
  В. Блакитний був одним з перших теоретиків і критиків української літератури.
  Визначальною в його естетико-літературних міркуваннях була ідея соціальної ролі
  мистецтва. Водночас він піддавав критиці пролеткульт, з остаточною ясністю
  кваліфікувавши його 1925р. як «революційну» маніловщину, в основі якої лежить
  «віра у всемогутню силу кабінетного плану, декрету, тез чи резолюції». Оволодіти
  «всім цінним із здобутків попередніх поколінь, не замикаючись у рамках якоїсь
  «своєї», специфічно пролетарської культури», — так мислив В. Блакитний
  магістральну лінію пожовтневого культурного розвитку.
  В. Еллан-Блакитний ніколи не забував і про національну культуру. Закликаючи
  зробити українську мову «мовою Жовтня», він мав на увазі широке її впровадження
  в усі сфери державного й суспільного життя: досить сміливе бажання для 1922р.,
  коли «Вісті» лише недавно перестали бути «Известиями», а центральний орган
  КП(б)У — газета «Коммунист» — виходив російською мовою!


  Л. Новиченко
  Історія української літератури ХХ ст. — Кн. 2. — К.: Либідь, 1998.
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 157
  Дополнительно
  Комментарии к записи
  Добавить свой камментарий