ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Василь Земляк
  • Раздел: ---
  • Автор: terramir
  • 5 февраля 07:02
  •  (голосов: 0)
  Василь Земляк
  (1923 — 1977)

  Творчість Василя Земляка практично з перших його серйозних кроків у літературі
  привернула до себе увагу, а після появи «Лебединої зграї» (перша публікація:
  Дніпро. 1971. №№ 1—3) письменник на тривалий час став об'єктом дискусій про
  українську прозу 70-х років, хоча спершу критика була не вельми одностайною в
  оцінці цього роману. Та все ж разом із другою книгою («Зелені Млини», 1976) цей
  твір був відзначений 1978p. Державною премією України ім. Т. Шевченка, витримав
  упродовж небагатьох років кілька видань.
  Разом із поколінням письменників-фронтовиків прийшов іще молодий Василь Земляк
  (Василь Сидорович Вацик) в українську літературу 50-х років. За плечима, в
  минулому — юнацькі враження довоєнної дійсності (його вабило небо, й він,
  сільський хлопець із Вінниччини, став курсантом авіаучилища в Харкові), жорстоко
  скорочена війною молодість, тяжкий ратний досвід (був партизаном і звідав увесь
  драматизм боротьби з окупантами в їхньому тилу).
  Як прозаїка непересічного В. Земляка помітили після появи друком двох його
  повістей — «Рідна сторона» (1956) та «Кам'яний Брід» (1957). Присвячені темі
  українського повоєнного села, ці твори зображували цікаві, взяті з життя
  колізії, давали начерки колоритних характерів, розширювали «географію» образно
  освоюваної дійсності. У літературному контексті середини 50-х років вони
  поставали і як твори художньо своєрідні, і як помітна данина часові з «типовими»
  рисами так званої колгоспної прози.
  Творче змужніння Василя Земляка як письменника, що вже мав власну тему й
  своєрідний стиль, засвідчили два наступні його твори — повісті «Гнівний
  Стратіон» (1960) і «Підполковник Шиманський» (1966), які явили читачеві вже
  досвідченішого й сформованішого автора. Оперті в своїй основі на факти часів
  війни (а їх письменник часто брав із особистого досвіду), ці повісті, порівняно
  з двома попередніми, майстерніше побудовані сюжетно, значно читабельніші й,
  разом із тим, виразніші як твори саме Василя Земляка: загальний їх тон здобуває
  ту окресленість, гнучкість, що найперш асоціюються з творчою особистістю цього
  письменника.
  Можливо, що на формування нових рис стилю Земляка вплинули сценарні його
  інтереси. Працюючи на Київській кіностудії ім. О. Довженка, він створює ряд
  сценаріїв, названих, утім, кіноповістями, — «Олесь Чоботар», «Новели Красного
  дому», «Останній патрон» (1956 — 1963). Письменник відчуває смак до динамічного
  сюжету, до чітко вираженого протиборства сил, яке межує з пригодництвом. Але при
  цьому не втрачає набутого раніш, тобто загалом не міняє вже вироблених манери
  мовлення й погляду на зображуваний світ.
  Та лише «Лебедина зграя» найпереконливіше засвідчила висхідний напрям його
  творчості й стала вінцем пошуків у галузі стилю та характерології, ввібравши в
  себе весь попередній досвід Земляка-прозаїка. «Зелені Млини» доводили сюжет
  цього роману до часів війни. Задумані були й виношувались «Веселі Боковеньки»,
  третя частина твору, який мав би розгорнутися в епопею. Але цілком здійснити
  задумане Землякові не судилося...
  Зміст «Лебединої зграї» і «Зелених Млинів», здавалося б, зовсім неважко
  окреслити, взявши до уваги зовнішньоподієве начало дилогії. Це, перш за все,
  втілена в образі села Вавілон історія українського Побужжя, починаючи з
  пореволюційних подій, коли виникали комуни й точилася смертельна «класова»
  боротьба, й кінчаючи визволенням краю навесні 1944-го від фашистських окупантів.
  Елементи умовності, фантастики, гротеску допомагають читачеві помічати в історії
  й історіях вавілонських не тільки пряме, а й додаткове, друге значення, що
  асоціюється не просто з ідеєю, а з її філософічністю. Не випадково майже все, що
  відбувається у Вавілоні чи поблизу нього, знаходить відповідний коментар в устах
  доморощеного, «самодіяльного» філософа Левка Хороброго.
  У цьому творі проблема оповідача взагалі належить до особливо складних і
  значущих, оскільки йдеться не про стиль, не так про точку зору, як про оцінну
  позицію — героїв, автора, читача.
  Однак події, зображені в романі-дилогії, без будь-якої двозначності адресовані в
  життя, в реальність з конкретним змаганням сил, соціально, історично породжених.
  У «Лебединій зграї» це — бідняки, яких об'єднують у комуну, а з іншого боку, на
  другому полюсі — багатії, колишні власники — Бубели, Гусаки, Раденькі тощо.
  Мабуть, тільки Явтушок Голий стоїть посередині, вагаючись, перебігаючи з табору
  в табір залежно від політичної погоди. Щоправда, деякий час намагається лишитися
  не те щоб «над», а «побіля» поєдинку й «філософ» Левко Хоробрий.
  Одна з найприкметніших ознак твору — багатство й виразність
  соціально-психологічного типажу героїв, які справді сягають рівня типів,
  розмаїття живих, опуклих, тонко вималюваних характерів. Максим Тесля і Клим
  Синиця, «поет-сировар» Володя Яворський і Лель Лелькович, Орфей Кожушний і його
  (та, власне, не його) Мальва, брати Соколюки й Харитон Гапочка, Явтушкова Пріся
  й Паня Ластовенко, навіть зовсім епізодичні персонажі, як-от Тихін та Одарка, що
  любили обідати по сусідах надурняка, — кожен постає перед нашим зором як живий,
  думає, говорить і діє по-своєму, за велінням тільки йому притаманної «природи».
  А разом узяті вони й утворюють ту цілісність, ім'я якій народ — у
  конкретно-історичній соціальній його характеристиці.
  За багатством деталей і подробиць майже ніде не губиться значущість: різні
  «побіжні» описи, сцени, міркування не просто цікаві, а й важливі, змістовні з
  погляду загальної ідеї твору (хоч тут, треба визнати, відбилися ідеологічні
  домінанти тодішньої радянської літератури, зокрема у трактуванні «революційного
  перетворення» дійсності та «соціалістичного будівництва»). Образ Явтушка — одне
  з найбільших досягнень автора — не виняток у цьому плані, так само як і яскраві
  описи побуту, звичаїв, сільського життя загалом.
  Діалектика життєвих змін і сталості «основ життя» — це стихія Василя Земляка,
  Вавілон із його глибинними традиціями перетворюється, можна сказати, в нас на
  очах, щоб під кінець роману «вичерпати себе історично і соціально» (мовиться,
  правда, про назву) та стати Веселими Боковеньками. Разом з тим, є й у Вавілоні,
  й у Глинську, й у тих Веселих Боковеньках щось вічне, неперехідне — як народ, що
  тут живе й буде жити. Нащо вже Явтушок, цей гріх Вавілона, — його ненадія й
  непевність, а й він під кінець «знаходить себе» у благородному ділі. І Левко
  Хоробрий, не без філософського натяку, так підсумовує його життєвий шлях: «Він
  оживе в синах, в онуках і правнуках, і буде сукатися його ниточка в народі, доки
  існуватиме любов до землі й доки житиме носій тієї любові — селянин, з усіх
  суспільних витворів людських, може, найскладніший і найсуперечливіший». Вірний
  собі автор не втримується, щоб і тут не підправити високості цих слів уже
  Прісиним висновком у стилі цілого роману:
  «Згадаєте мене, що цей диявол переживе і сам Вавілон...».
  В останні роки життя Василь Земляк створив трагедію «Президент» (1974 — 1976),
  присвячену боротьбі й смерті національного героя Чилі Сальвадора Альєнде.
  ...В українській літературі середини XX ст. творчість Василя Земляка посіла
  своє, належне їй місце — серед явищ найпомітніших. Порівняно невеликий за
  обсягом доробок з виразним звучанням у літературному процесі свого часу,
  неповторним колоритом надійно прописаний на стильовій палітрі нашого
  письменства.


  Г. Сивокінь
  Історія української літератури ХХ ст. — Кн. 2. — К.: Либідь, 1998.
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 442
  Дополнительно
  Комментарии к записи
  Добавить свой камментарий