ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Василь Чумак
  Василь Чумак
  (1901 — 1919)

  Три перші вірші поета “До праці”, “Не вам”, “Далі” були опубліковані в листопаді
  в 1917p., a 1918p. пролунав свіжий, бадьорий голос поета:
  Більше надії, брати!
  Місця сумніву нема —
  сміло і прямо іти,
  ширше ступать до мети
  з міццю, що скелі лама.
  Ці рядки, згодом покладені на музику, стали однією з улюблених пісень
  повстанців, що бачили в революції визволення від соціального й національного
  гніту. Проте самого поета серед них уже не було. Разом з Г. Михайличенком і К.
  Ковальовою в ніч з 20 на 21 листопада 1919р. Василь Чумак був розстріляний
  денікінцями в Києві. На той час поетові не сповнилося й дев'ятнадцяти років.
  Народився В. Чумак 7 січня 1901р. в містечку Ічня на Чернігівщині. “Батьки —
  небагаті селяни-хлібороби”, як зазначав сам поет, відповідаючи на запитання
  анкети товариства “Час”. Навчався після початкової школи в Ічнянському
  чотирикласному училищі (1910 — 1914) та Городнянській гімназії (1914 — 1918),
  щороку приносячи батькам похвальні листи. Дуже рано відчув нахил до поетичної
  творчості. Перший вірш у прозі “написав у 1910 році на місцевому жаргоні”.
  Рано сформулювалася й національна свідомість поета, про що свідчать уже перші
  відомі нам вірші (“Пісні минулих часів”, 1913):
  Пробудіться, орли сизі,
  Славні козаченьки,
  Заверніть колишню славу
  України-неньки.
  Швидко проминає пора учнівства, і за три роки (1917 — 1919) В. Чумак стає
  першорядним поетом, громадським й культурним діячем. Перша і єдина книжка віршів
  “Заспів” була підготовлена ще самим автором, але побачила світ уже після його
  трагічної загибелі від рук денікінців. Книжка справила великий вплив на розвиток
  революційно-романтичного напряму в українській поезії, а ім'я її автора ставили
  поряд з П. Тичиною, В. Елланом, М. Семенком. Засвоївши уроки модерністів, він
  зумів уже після М. Вороного, О. Олеся та Г. Чупринки створити щось принципово
  нове. Це був поет, у творчості якого вже чітко окреслився демократичний ідеал:
  ...Хай летять мої думи-пісні-метеори —
  Не в палаци гучні, не в безмежні блакитні простори,
  А в хатину людську, де в кутках оселилися злидні.
  Мої співи прості і робочому серцеві рідні.
  Книжка починається циклом “З ранкових настроїв”, потім поет ніби повертається до
  своїх модерністських настроїв, вплітаючи у цикли “Мрійновтома” й “Осіннє”
  мінорні мотиви суму, вмирання, навіть певні релігійні асоціації. Однак тут є і
  натяк на лютнево-березневі події, й заперечення декадентських мотивів:
  В перебіжнім шумовинні
  ланки-бризки марсельез:
  хай загине, хай загине
  мрійновтома сонних плес.
  (“Березневий каламут”)
  Рвучкий ритм, мелодійність інтонації, оригінальні метафори, благозвучні рими та
  асонанси, характерні епітети-прикладки, лаконізм виразу — все це виказує
  природний поетичний талант, який спирається на національні художні традиції і
  збагачений усіма здобутками поетичної, художньої культури, У своїх творчих
  пошуках поет часом досягав віртуозності, як у вірші “Ой, там у полі — на
  обніжку”:
  Ой та й погасли... — ті жарини —
  змерзли волошки в межі...
  ...Білий метелик лине та лине,
  білий метелик сніжин.
  Не менш довершений і вірш “Обніжок”, де в одній строфі передано цілу гаму
  настроїв:
  Вранці — роси. Марити. Мовчати.
  Колос. Шум. Волошки. Знов волошки.
  Материнка. Конюшина. Смутку трошки.
  Вранці — роси. Марити. Мовчати.
  У поезіях “Облетіли пелюстки моїх казок”, “Айстри”, “Гірлянди тьмяного намиста”,
  “Несли твою труну” виразно помітні впливи естетики модернізму і, ясна річ,
  враження від перебування у в'язниці та підпіллі.
  І, нарешті, “Цикл соціального”. Триптих “Червоний заспів” згодом посяде своє
  місце в усіх хрестоматіях та антологіях цього періоду:
  Риємо-риємо-риємо
  землю неначе кроти;
  з кутів плазуємо зміями,
  сіємо-сіємо-сіємо
  буйні червоні цвіти...
  У 1918 — 1920 pp. Київ дванадцять разів переходив із рук в руки
  найрізноманітніших політичних і військових сил. Ось чому “десь поза
  гратами-мурами... ранки конають ясні”, ось чому треба було кидати в лице
  можновладців: “Владарі світу з коронами, вже непотрібні ви нам”. Таким же
  закликом до боротьби є і другий вірш триптиха, а третій закінчується лівацьким
  рефреном “ми гімни тобі заплели, червоний тероре!”. Подібна лірика заохочувалася
  більшовицькими ідеологами.
  Цикл “Революція”, що вміщує п'ять восьмирядкових віршів-мініатюр, — це
  своєрідний ліро-епос доби, що однозначно вітається поетом. Знайдемо тут широко
  цитовані рядки: “на кремінь — крицю: буде світ! Ми непохитні, мов граніт”, бо
  “творим блиск, і творим дні!”. Це і був маніфест нового революційного мистецтва.
  Цікаво, що в четвертому вірші (він, до речі, має два варіанти), як і перший,
  змінюється символіка кольорів; якщо в першому: “Вище їх! До блакиті! Ми птиці!”,
  то в другому — “Туди — в червоні береги — з низин. Туди! Ми — крила! Птиці!”.
  Якщо у поетичних циклах “З ранкових настроїв”, “Мрійновтома”, “Осіннє”
  переважають “білі-білі душі нарцисів”, “блакитна далечінь”, “злотні тополі”, то
  у “Циклі соціального” домінує червоний колір. Дуже характерний передостанній
  твір циклу (“Офіра”), провідна думка якого — виправдання самопожертви (і жертв?)
  в ім'я революції, революційного мистецтва:
  На плакатах не атрамент. І не фарби. Кров.
  Пензлі-пучки умочайте в колектив-цебро.
  А ось як це обіграно в програмній статті В. Чумака “Революція як джерело”:
  “Тремтять незримі струни поєднання, і молекула-мистецтво горить, ятриться,
  бризкає кров'ю і погасає, і знов горить — сипле іскрами слів, фарб, згуку,
  черпаючи творчий матеріал з джерел революційної дії...”
  Талановитий поет, юнак, по суті, був захоплений магією перетворень, і його візії
  майбутнього оповиті серпанком утопії. А проте, — слід визнати тепер, — вони
  ховають у собі й “вишкір розбудженого звіра”. Чи не тому його поезія, хоч мала і
  свій національний, народотворчий смисл бодай завдяки потенції живого художнього
  слова, була так високо піднесена в наступні страшні часи?
  В. Чумак був не лише поетом, а й здібним прозаїком. Три оповідання — “Товарищ”
  (російською мовою), “Що було” і “Пожовклі сторінки” — присвячені старій школі,
  середовище якої автор добре знав. Етюд “Бризки пролісок” відбиває настрої учнів
  гімназії після Лютневої революції. Шкіц “Братові — руку” містить полеміку з
  пролеткультівськими поетами, які стверджували, що “только в городе возможны и
  движенье, и борьба”. Як своєрідну мемуарну прозу слід розглядати й тюремний
  щоденник В. Чумака “За гратами”.


  С. Крижанівський
  Історія української літератури ХХ ст. — Кн. 2. — К.: Либідь, 1998.
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 193
  Дополнительно
  Комментарии к записи
  Добавить свой камментарий