ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Григорій Федорович Квітка-ОСНОВ'ЯНЕНКО
  Григорій Федорович Квітка-ОСНОВ'ЯНЕНКО
  (1778 — 1843)

  Народився Григорій Федорович Квітка (літературний псевдонім — Основ'яненко) в с.
  Основа біля Харкова у дворянсько-поміщицькій сім'ї. Служив комісаром у народному
  ополченні (1806 — 1807), директором Харківського театру (1812), був повітовим
  предводителем дворянства (1817 — 1828), совісним суддею, головою харківської
  палати карного суду.
  Проживаючи в с. Основа під Харковом або самому Харкові, Квітка-Основ'яненко брав
  участь буквально у всіх важливих освітньо-культурних починаннях, зокрема був
  ініціатором видання журналу «Украинский вестник», альманахів «Утренняя звезда» і
  «Молодик», першої збірки українських прислів'їв і приказок. Перебував письменник
  у творчій співдружності з колективом Харківського театру.
  Свої ранні фейлетони, статті, жартівливі вірші (10-ті—початок 20-х pp.)
  Квітка-Основ'яненко публікував переважно в харківській періодиці («Украинский
  вестник», «Харьковский Демокрит», «Харьковские известия»). З творів цього
  періоду найбільший інтерес читача викликали «Письма Фалалея Повинухина» — цикл
  сатиричних прозових фейлетонів, написаних у формі листів до видавців журналу від
  поміщика-невігласа («Украинский вестник», 1816 — 1817; «Вестник Европы», 1822).
  В кінці 20-х — на початку 30-х pp. написані шість російських сатиричних комедій,
  серед яких:
  1827р. — «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе» (опублікована
  1840р.; за сюжетом і складом персонажів передує «Ревізору» Гоголя);
  1828р. — «Дворянские выборы» (стала сенсацією (понад тисячу примірників в Москві
  розкупили за два місяці), після прочитання Миколою І була заборонена цензурою).
  1829р. — «Шельменко — волостной писарь»;
  1830р. — «Ясновидящая» (не була опублікована через цензурну заборону).
  1832р. — повість «Маруся» українською мовою.
  1834р. — книга перша «Малороссийских повестей, рассказываемых Грыцьком
  Основьяненком», збірки прозових творів (повістей та оповідань) українською
  мовою.
  1836 — 1837рр. — книга друга збірки «Малороссийских повестей, рассказываемых
  Грыцьком Основьяненком».
  Ще ряд повістей та оповідань письменника публікується в журналах та альманахах,
  повість «Козир-дівка» виходить у Петербурзі окремим виданням.
  Прозові твори Квітки-Основ'яненка українською мовою поділяються на дві основні
  групи: бурлескно-реалістичні оповідання і повість; сентиментально-реалістичні
  повісті.
  До першої групи належать, зокрема, гумористичні оповідання «Салдацький патрет»
  (1833), «Мертвецький Великдень», «От тобі і скарб», «Пархімове снідання»,
  «Підбрехач», а також гумористично-сатирична повість «Конотопська відьма» (1833).
  Серед сентиментально-реалістичних творів Квітки-Основ'яненка — повісті «Маруся»
  (1832), «Козир-дівка» (1836), «Сердешна Оксана» (1838), «Щира любов» (1839).
  Центральним персонажем кожної з них виступає сільська дівчина.
  1835р. — соціально-побутова комедія «Сватання на Гончарівці»
  1838р. — соціально-побутова комедія «Шельменко-денщик» (написана російською
  мовою, центральний персонаж — Шельменко — говорить по-українськи), що вважається
  найвищим досягненням Квітки в драматургії.
  Серед численних прозових творів Квітки-Основ'яненка, написаних російською мовою,
  виділяються сатиричні романи «Пан Халявский» (1840) та «Жизнь и похождения Петра
  Степанова сына Столбикова» (1841, перший варіант — 1833, твір зазнав
  переслідування цензури), повісті «Ганнуся», «Панна сотниковна», «1812 год в
  провинции», оповідання «Званый вечер» із задуманого циклу «Губернские сцены»,
  історично-художній нарис «Головатый», близька за жанром до фізіологічного нарису
  повість «Ярмарка», фізіологічний нарис «Знахарь».
  1841р. — «Предания о Гаркуше».
  Кращі твори Квітки-Основ'яненка одними з перших представляли українську
  літературу загальноросійському й європейському читачеві: починаючи з 1837р. ряд
  його оповідань і повістей друкується в російських перекладах у Петербурзі та
  Москві; 1854р. в Парижі виходить французькою мовою «Сердешна Оксана». Трохи
  пізніше його твори перекладаються польською, болгарською, чеською мовами.
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 255
  Дополнительно
  Комментарии к записи
  Добавить свой камментарий