ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Григорій Сковорода
  Григорій Сковорода
  (1722 — 1794)

  3 грудня 1722 року — народження Григорія Саввича Сковороди в селі Чорнухи
  Лубянської округи Київського намісництва.
  1738 р. —вступає до Києво-Могилянської Академії.
  1742 р. — Григорій Сковорода прийнятий півчим до придворної капели.
  1744 р. — з валкою Єлізавєти Петрівни повертається до Києва й продовжує навчання
  в Академії.
  1750 р. — подорож до Венгрії і далі по країнах Західної Європи.
  1753 р. — повернення із-за кордону.
  1 липня 1753 року написаний перший датований вірш Сковороди, присвячений
  вступові на єпископську кафедру в місті Переяславі Іоанна Козловича.
  1753 — 1754 — час написання трактату «Рассуждение о поэзии и руководство к
  искусству оной».
  1754 р. — усунення Сковороди з посади вчителя піїтики в Переяславській
  семінарії. Григорій наймається домашнім вчителем до маєтку Каврай поміщика
  Степана Томари.
  1755 р. — подорож до Москви і перебування в Троїце-Сергіївій лаврі.
  1755 — 1758 — Сковорода знову живе в селі Каврай в Степана Томари.
  1759 р. — Григорія Сковороду запрошено на посаду вчителя поезії до Харківського
  колегіуму.
  Влітку 1760 року після сварки з архімандритом Гервасієм Сковорода йде з
  колегіуму.
  1760 — 1761 — перебування в селі Стариця.
  Влітку 1761 року — повернення до Харківського колегіуму.
  1761 — 1764 — Сковорода — вчитель синтаксису та грецької мови в колегіумі.
  1764 р. — подорож до Києва.
  1766 р. — складено лекцію «Начальная дверь ко христианскому добронравию». Цього
  ж року Сковорода усамітнюється в гужвінському лісі на околицях Харкова і створює
  свій перший філософський діалог «Наркисс».
  1767 р. — написано діалог «Асхань».
  1768 — 1769 — Сковорода викладає катехізис в додаткових класах при Харківському
  колегіумі.
  1769 р. — початок странницького періоду в житті Григорія Сковороди.
  1770 р. — останні відвідини Києва. Сковорода три місяці живе в Китаєвій пустині,
  звідки перебирається до ахтирського Троїцького монастиря.
  1772 р. — написаний «Разглагол о древнем мире», одразу після нього — «Разговор
  пяти путников о истинном щастии в жизни».
  1774 р. — з початку цього року Сковорода живе в селі Бабаї на околиці Харкова.
  Тут він закінчує «Басни Харьковския» і дописує діалог «Кольцо».
  1775 р. — Григорій Саввич присвячує В. С. Тевяшову свою нову роботу — діалог
  «Алфавит, или букварь мира».
  1776 р. — написано трактат «Икона Алкивиадская».
  1781 р. — подорож до Таганрогу.
  1783 р. — в Бабаях Сковорода закінчує роботу над діалогом «Брань архистратига
  Михаила со сатаною».
  1783 — 1785 — в цей період написані три праці: «Беседа 1, нареченная
  observatorium»; «Беседа 2, нареченная obserwamorium specula»; діалог «Пря бесу с
  Варсавою».
  1785 — 1790 — Сковорода живе переважно в селах Гусинка, Маначиновка та Великий
  Бурлук.
  1787 р. — він присвячує Федору Диському діалог «Убогий жайворонок», цього ж року
  пише свій другий педагогічний діалог «Благодарный Еродий».
  1790 р. — дарує Я. М. Донцю-Захаржевському «Книжечку Плутархову о спокойствии
  души». Цього ж року переїжджає жити до села Іванівка.
  1791 р. — присвячує Михайлу Коваленському свій останній філософський діалог
  «Потоп Змиин», що був написаний наприкінці вісімдесятих років.
  1792 р. — весь цей рік Григорій Саввич знову живе у Гусинці.
  1794 р. — навесні цього року в Івановці художник Лук’янов пише портрет Г. С.
  Сковороди;
  — влітку Сковорода відвідує Коваленського в його орловському маєтку — селі
  Хотетові.
  29 жовтня 1794 року Г. С. Сковорода помер в селі Іванівка, заповівши написати на
  своєму надгробку: «Мир ловил меня, но не поймал».
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 176
  Дополнительно
  Комментарии к записи
  Добавить свой камментарий