ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Біографія Іван Котляревський
  Іван Котляревський
  (1769 — 1838)

  Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня (29 серпня ст. ст.) 1769 року в
  родині дрібного дворянина, що служив канцеляристом у Полтавському магістраті.
  Тут, у Полтаві, серед мальовничої природи над Ворсклою, в обстановці, дуже
  близькій до сільської, і минули дитячі та шкільні роки Котляревського. Полтава в
  ті часи спочатку була «полковим» містом, а потім (з 1796p.) стала повітовим
  центром малоросійської губернії. Лише з 1802 року, коли було утворено Полтавську
  губернію, місто починає зростати і впорядковуватися.
  Певних відомостей про початкову освіту Котляревського немає. Гадають, що перші
  знання хлопець міг дістати у парафіяльній школі, яка існувала в Полтаві ще з
  XVII століття і в якій за тодішніми звичаями дітей навчав дяк. Згодом, у 1780 —
  1789 роках, Котляревський вчиться у Полтавській духовній семінарії.
  1789р. Котляревський залишає семінарію, не закінчивши її повного курсу; напевно,
  життєрадісного, жвавого юнака ніяк не приваблювала духовна кар'єра. Спочатку він
  служив чиновником у різних полтавських канцеляріях, пізніше був домашнім
  учителем у поміщицьких родинах на Полтавщині.
  Саме на цей час — середина 90-х років XVIII ст. — і припадає початок роботи
  Котляревського над поемою «Енеїда».
  Дванадцять років (1796 — 1808) перебував Котляревський на військовій службі.
  Сіверський полк, в якому він служив, брав участь у задунайському поході
  російської армії 1806 — 1807 pp. під час російсько-турецької війни. За виявлену
  хоробрість у боях та за уміле виконання дипломатичних доручень його було
  декілька раз нагороджено, надано чин капітана. Але і в період військової служби
  Котляревський продовжував писати: про це свідчить його «Пісня на новий 1805 год
  князю Куракіну», написана у 1804 році.
  Слід зауважити, що на початку XIX ст. Котляревський уже був широко відомий як
  письменник, як автор поеми «Енеїда», перші три частини якої з'явилися двома
  виданнями (1798 і 1808 pp.) навіть без його відома і згоди. І хоч Котляревський
  був незадоволений цими діями видавця — конотопського поміщика Максима Парпури,
  що проживав тоді у Петербурзі (про це свідчать і висловлювання автора в
  передмові до видання поеми 1809p., підготованого вже ним самим, і згадки про
  «якусь особу мацапуру» в доданій строфі третьої частини твору), проте ініціатива
  Парпури у виданні «Енеїди» заслуговує лише схвалення. Крім того, поема
  поширювалася і в численних рукописних списках.
  Пішовши у відставку і не влаштувавшись на службу в Петербурзі, Котляревський
  через деякий час оселяється у Полтаві і займає в 1810р. посаду наглядача в
  Будинку для виховання бідних дворян.
  Коли почалася Вітчизняна війна 1812 року, Котляревському як офіцерові було
  доручено сформувати 5-й козачий полк. Правда, йому не довелося брати
  безпосередньої участі в боях. І після розгрому наполеонівської армії
  Котляревському не раз давалися відповідальні доручення воєнного характеру: він
  виїжджав з депешами у ставку російської армії, що містилася в Дрездені, двічі
  їздив у Петербург (1813р.) та в Кременчук (1818p.).
  Повернувшись знову до Полтави, Котляревський із запалом віддається театральній
  діяльності. Він бере участь у влаштуванні любительських вистав, виконуючи ряд
  комічних ролей в популярних тоді п'єсах Княжніна. У 1816p. його було призначено
  директором Полтавського театру. Зрозумівши, який величезний талант у
  актора-кріпака Щепкіна, що виступав у складі гастролюючої в Полтаві трупи
  Штейна, він близько сходиться з ним, допомагає викупити актора з кріпацтва. В
  цей час Котляревський пише п'єси «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник», які й
  були з успіхом поставлені в 1819p. Спільна театральна діяльність Котляревського
  і Щепкіна протягом чотирьох років (1818 — 1821) дає відчутні результати:
  Полтавський театр стає провідним на Україні, про нього шириться добра слава.
  Взагалі Котляревський у ці роки був глибоко обізнаний з культурно-мистецьким
  життям країни, підтримував тісні зв'язки з рядом письменників, журналістів,
  науковців. Він дуже добре знав пам'ятки старовини, прекрасно розбирався в
  українському фольклорі та етнографії. Котляревський багато допомагав
  вченим-історикам і етнографам — Б. Бантишу-Каменському, авторові кількатомної
  «Истории Малой России», I. Срезневському, В. Пассекові. У 1821р. його було
  обрано почесним членом «Вільного товариства любителів російської словесності».
  В останні роки життя Котляревський майже не виїжджає з Полтави. У 1827р. йому
  довелося зайняти ще й посаду попечителя «богоугодного заведения» (так називалися
  тоді лікувальні заклади, притулки і богадільні).
  У 1835р. через хворобу Котляревський залишає службу і йде у відставку. Останні
  роки життя він зовсім мало виходив з дому, але його безперервно відвідували
  друзі й знайомі. Незадовго перед смертю він відпустив на волю дві сім'ї своїх
  кріпаків і роздав родичам та знайомим усе своє майно. Помер Котляревський 29
  жовтня 1838 року. На похорон зійшлося населення всього міста, виявляючи свою
  глибоку шану великому письменникові і простій, щирій, гуманній людині. Згодом на
  його могилі було споруджено пам'ятник у вигляді невисокої колони із позолоченим
  хрестиком, що спиралася на чотиригранний постамент, де на мідній дошці було
  зроблено напис: «Майор И. П. Котляревский, сочинитель «Энеиды на малорусском
  наречии».
  30 серпня 1903 року в Полтаві було урочисто відкрито пам'ятник першому класикові
  нової української літератури, виконаний відомим скульптором Л. В. Позеном. У
  своїй промові на цьому святі М. Коцюбинський, характеризуючи роль І. П.
  Котляревського в розвиткові української культури, підкреслив, що «занедбане й
  закинуте під сільську стріху слово, мов фенікс з попелу, воскресло знову... і
  голосно залунало по широких світах» із його творів.
  Ці слова М. Коцюбинського перегукувалися з поезією Т. Г. Шевченка «На вічну
  пам'ять Котляревському»:
  Будеш, батьку, панувати,
  Поки живуть люди;
  Поки сонце з неба сяє,
  Тебе не забудуть!
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 387
  Дополнительно
  Комментарии к записи
  Добавить свой камментарий