ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Панас Мирний
  Панас Мирний
  (1849 — 1920)

  Панас Мирний (Панас Якович Рудченко) народився 13 травня 1849 року в родині
  бухгалтера повітового казначейства в місті Миргороді на Полтавщині. Незначною
  була освіта Панаса Рудченка, бо після кількох років навчання в Миргородському
  парафіяльному, а потім у Гадяцькому повітовому училищі чотирнадцятилітній
  хлопець йде на власний хліб.
  Чиновницька служба Рудченка почалася в 1863 році в Гадяцькому повітовому суді.
  Наступного року він переходить у повітове казначейство помічником бухгалтера, а
  згодом, після короткочасного перебування в Прилуках, займає цю ж посаду в
  Миргородському казначействі. Так минули перші вісім років служби в невеликих
  містах Полтавщини.
  На цей час припадають його перші спроби на ниві літературної творчості та
  фольклористичної діяльності. Частина зібраних П. Рудченком фольклорних
  матеріалів була згодом опублікована його братом Іваном Біликом у збірниках
  «Народные южнорусские сказки» (1869, 1870) та «Чумацкие народные песни» (1874).
  З 1871 року Панас Рудченко живе і працює в Полтаві, займаючи різні посади в
  місцевій казенній палаті. Його зовсім не приваблювала чиновницька кар'єра (хоч
  сумлінне, ретельне виконання службових обов'язків і дозволило досягти високого
  чину дійсного статського радника). І. П. Рудченко починає пробувати свої сили в
  літературі. Прикладом для нього був старший брат Іван, що вже з початку 60-х
  років публікував свої фольклорні матеріали в «Полтавских губернских ведомостях»,
  друкувався в «Основі», а пізніше видав окремі збірники казок і пісень,
  перекладав оповідання Тургенєва, виступав у львівському журналі «Правда» з
  критичними статтями.
  Літературна праця стає справжньою втіхою і відрадою П. Рудченка. Уриваючи час
  від відпочинку, просиджуючи вечори за письмовим столом, він з натхненням
  віддається улюбленим заняттям. Перші його твори (вірш «Україні» та оповідання
  «Лихий попутав»), підписані прибраним ім'ям Панас Мирний, з'явилися за кордоном,
  у львівському журналі «Правда» в 1872 році. Незважаючи на те, що в 70 — 80-х
  роках письменник продовжує інтенсивно працювати, його твори, в зв'язку з
  цензурними переслідуваннями українського слова в Російській імперії, друкуються
  переважно за кордоном і на Наддніпрянській Україні були майже невідомі широким
  колам читачів.
  Так, 1874 року в журналі «Правда» побачили світ нарис «Подоріжжя од Полтави до
  Гадячого» та оповідання «П'яниця», а в 1877 році в Женеві з'являється повість
  «Лихі люди». Ще 1875 року в співавторстві з братом Іваном Біликом було закінчено
  роботу над романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» і подано до цензури, але в
  зв'язку з так званим Емським указом 1876 року в Росії цей твір не був
  опублікований і теж вперше з'являється в Женеві у 1880 році.
  Тільки в середині 80-х років твори Панаса Мирного починають друкуватися на
  Наддніпрянщині: на сторінках альманаху «Рада», виданого М. Старицьким у 1883 —
  1884 pp., публікуються перші дві частини роману «Повія» та два оповідання з
  циклу «Як ведеться, так і живеться». 1886 року в Києві виходять збірник творів
  письменника «Збираниця з рідного поля» та комедія «Перемудрив». Одночасно Мирний
  продовжує виступати і в західноукраїнських збірниках та журналах, де друкуються
  такі його твори, як «Лови», «Казка про Правду та Кривду», «Лимерівна», переспів
  «Дума про військо Ігореве».
  Літературні інтереси Панаса Мирного тісно поєднувалися з його громадською
  діяльністю. Ще за молодих років він був зв'язаний з революційним визвольним
  рухом, з 1875 року брав участь у нелегальній роботі революційного гуртка «Унія»,
  який був утворений у Полтаві; під час обшуку в нього були знайдені заборонені
  політичні видання.
  Підтримував Мирний тісні зв'язки з багатьма діячами української культури —
  Лисенком, Старицьким, Карпенком-Карим, Кропивницьким, Коцюбинським, Лесею
  Українкою, Заньковецькою, Білиловським, Жарком. Як член комісії міської думи він
  бере активну участь у спорудженні пам'ятника І. Котляревському в Полтаві.
  Особливо посилюється громадська діяльність Панаса Мирного напередодні і в період
  першої російської революції. Він виступає з відозвами, в яких закликає до
  єднання всіх прогресивних сил у боротьбі за свободу й рівноправність жінок,
  співробітничає в журналі «Рідний край», що 1905 року почав видаватися в Полтаві,
  у ряді своїх творів («До сучасної музи», «Сон», «До братів-засланців»)
  відгукується на революційні події.
  Коли 1914 року було заборонено вшанування пам'яті Шевченка, письменник у
  відозві, написаній з цього приводу, висловлює глибокий протест і обурення
  ганебними діями царизму. Не дивно, що в 1915р. поліція розшукує «політично
  підозрілу особу» Панаса Мирного.
  В зв'язку з тим, що письменник, не бажаючи ускладнювати свої службові стосунки,
  весь час конспірувався, його особа для широких кіл читачів та, як бачимо, і для
  офіційних властей була таємницею. Та справа ще й в тому, що Панас Мирний, як
  людина виключної скромності, вважав, що треба дбати не за популярність своєї
  особи, а за працю на користь народові. Вже незадовго до смерті в листі до
  знайомого І. Зубковського він просить не розкривати його псевдоніма: «Хотя
  многие мои знакомые знают, кто такой Панас Мирный, но я за жизни своей не хотел
  бы рекламировать своей фамилии, серьезно считая себя недостойным тех
  прославлений, какие создались вокруг имени Мирного»
  Після встановлення Радянської влади на Україні Мирний, незважаючи на свій
  похилий вік, іде працювати в Полтавський губфінвідділ.
  Помер Панас Мирний 28 січня 1920 року. Поховано його в Полтаві. Згідно з
  постановою уряду Української РСР в будинку, де жив письменник з 1903 року,
  утворено літературно-меморіальний музей. У 1951 році в Полтаві урочисто відкрито
  пам'ятник письменникові.
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 198
  Дополнительно
  Комментарии к записи
  Добавить свой камментарий