ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  МАРКО КРОПИВНИЦЬКИЙ
  МАРКО КРОПИВНИЦЬКИЙ
  (1840 — 1910)

  З ім'ям М. Кропивницького пов'язані створення українського професіонального
  театру й наступний етап розвитку реалістичної драматургії.
  Марко Лукич Кропивницький народився 7 травня 1840р. в с. Бежбайраки на
  Херсонщині. Батько його — “чоловік труда, труда мозольного”, — досяг достатку й
  становища в суспільстві (мав посаду управителя панських маєтків). Освіту М.
  Кропивницький здобував без будь-якої системи — то у приватній школі шляхтича
  Рудковського, то в Єлисаветградському училищі. Нормальне навчання стало можливим
  лише у Бобринецькій повітовій школі, яку юнак закінчив із похвальним листом.
  Мати вчила його музики, розучувала з ним різні вокальні партії. В цей час М.
  Кропивницький брав участь в аматорському гуртку, в якому ставили п'єси
  українських і російських драматургів.
  Після невдалої спроби продовжити навчання в гімназії в Києві юнак повертається
  до Бобринця і вступає на службу до повітового суду.
  З 1862р. М. Кропивницький відвідує заняття на юридичному факультеті Київського
  університету як вільний слухач. Під враженням однієї з перекладних мелодрам,
  побачених у київському театрі, він пише п'єсу “Микита Старостенко”. То був твір
  недосвідченого автора (згодом він сам критично оцінив цю спробу). Тепер вона
  відома у варіанті, який зазнав численних ґрунтовних авторських доробок.
  Так і не завершивши з різних причин освіти, М. Кропивницький поповнював свої
  знання самостійно, особливо з переїздом до Єлисаветграда, куди у 1865р. було
  переведено повіт, і де були бібліотеки. Там він і І. Тобілевич “знайомились
  потроху з Смайльсом, Робертом Оуеном, Джоном-Стюартом Міллем, Спенсером,
  Молешоттом і іншими; читали дещо і із Шекспіра, Байрона, Гете, Гейне, Дюма, Жорж
  Занд, Теккерея”. На казенній службі він не просувався, а часто зовсім втрачав
  заробіток через захоплення мистецтвом та участь в аматорських виставах.
  У 1871р. Кропивницький перейшов у професіональні актори, погодившись працювати у
  трупі графів Моркових (Одеса). Протягом десяти років роботи в російських
  театральних трупах він набув величезного сценічного досвіду, глибоко вивчив
  специфіку й закони театрального мистецтва, виробив свої творчі принципи,
  розуміння місця театру в житті суспільства.
  У 1872р. в одеській газеті “Новороссийский телеграф” було опубліковано водевілі
  М. Кропивницького “Помирились” і “За сиротою і бог з калитою, або ж Несподіване
  сватання”.
  Важливим етапом у творчому житті Кропивницького та історії українського театру
  були його гастролі 1875р. у Галичині, де, працюючи актором і режисером театру
  товариства “Руська бесіда”, він доклав зусиль до змін у репертуарі й художньому
  стилі театру, у наближенні його до реалізму й народності.
  Після скасування (1881) заборони українського театру (хоча ще залишились
  численні обмеження й застереження) почали виникати українські трупи — у Києві,
  Харкові, Одесі. Та робота в них не задовольняла Кропивницького, який прагнув
  кардинальних змін у сценічній творчості. У 1882р. він організовує свою трупу,
  яка приблизно через рік зливається з трупою М. Старицького, де Кропивницький
  стає провідним режисером. Починається нова епоха в історії українського
  професійного театру, на сцені якого виступали, визначаючи його творче обличчя,
  М. Заньковецька, М. Садовський, а дещо пізніше — М. Садовська-Барілотті, Г.
  Затиркевич-Карпинська, П. Саксаганський, І. Карпенко-Карий. Виставляючи твори І.
  Котляревського, Т. Шевченка, Г. Квітки-Основ'яненка і власні, видатні митці
  утверджували принципи народності й реалізму.
  Збірка творів М. Кропивницького, що вийшла у Києві в 1882р., включала п'єси “Дай
  серцю волю, заведе в неволю”, “Глитай, або ж Павук” та “Невольник”.
  У перше двадцятиліття Кропивницький писав переважно твори комедійних жанрів —
  “Помирились” (1869), “За сиротою і бог з калитою, або ж Несподіване сватання”
  (1871), “Актор Синиця” (1871) — переробка водевілю Д. Ленського “Лев Гурич
  Синичкін”, “Пошились у дурні” (1875), “По ревізії” (1882), “Лихо не кожному лихо
  — іншому й талан” (1882), “Вуси” (1885) — за оповіданням О. Сто-роженка. Цим
  водевілям, як і створеним у цей період драмам “Невольник” (1872) за поемою Т.
  Шевченка, “Беспочвенники” (1878, остаточна редакція — 1898), “Доки сонце зійде,
  роса очі виїсть” (1882), “Глитай, або ж павук” (1882), притаманні жанрова
  визначеність, традиційність системи художніх засобів (зокрема, розгортання
  конфлікту навколо головного героя або головної пари, яким протиставлені інші
  персонажі). У драмах “Де зерно, там і полова” (“Дві сім'ї”) (1888),
  “Зайдиголова” (1889), “Олеся” (1891), “Перед волею” (1899), “Розгардіяш” (1906)
  поряд з основним конфліктом розгортається додаткова сюжетна лінія.
  У 900-ті рр. Кропивницький не раз свої п'єси називає малюнками — “малюнки
  сільського руху” (“Конон Блискавиченко”, 1902, “Скрутна доба”, 1906), “малюнки
  сільського життя” (“Старі сучки й молоді парості”, 1908), “малюнки сільського
  каламуту” (“Зерно і полова”, 1910), — інтуїтивно відчуваючи істотні відмінності
  їх структури, в якій важко визначити початок, середину й кінець дії, бо зав'язка
  в них, по суті, відбулася ще до початку твору, а конфлікт фіналом не
  вичерпується.
  Своєрідним явищем є комедії Кропив-ницького “Чмир” (1890), “На руїнах” (1900),
  “Супротивні течії” (1900), “Мамаша” (1903), “Старі сучки й молоді парості”, як і
  водевіль “Дійшов до розуму” (1909). У деяких з них наявні ознаки трагікомедії,
  що була новим для того часу жанровим утворенням.
  Незлостивою іронією позначено комедію “Голомозий” (1908), названу автором
  драмою. Серед авторських жанрових визначень є й “етюд” (одноактівки “По
  ревізії”, “Лихо не кожному лихо...”).
  Прагнення драматурга до жанрової різноманітності знайшло свій вияв і в двох
  останніх його творах, позначених трагедійністю (“Страчена сила”, 1903; “Зерно і
  полова”, 1910).
  Час від часу письменник звертався до інсценізації та переробки відомих
  літературних творів (“Невольник” за Шевченком, “Вій” і “Пропавша грамота” за
  Гоголем, “Вергілійова Енеїда”, “Чайковський, або Олексій Попович” за Гребінкою,
  “Підгоряни” за Гушалевичем, “Вуси” за Стороженком, “Хоть з мосту та в воду
  головою” за Мольєровим “Жоржем Данденом”).
  Інтенсивна артистична (як правило, не менше ста вистав на рік) й організаторська
  діяльність Кропивницького, розгалуженість театральних маршрутів — не тільки
  гастрольних, а й тих, що були зумовлені відсутністю стаціонарного театру
  (численні міста України, Росії, Молдавії, Закавказзя, Польщі, Білорусії), —
  лишали небагато часу для літературної творчості. Але настійна потреба у
  повноцінному репертуарі, відданість улюбленому мистецтву, різностороння
  обдарованість породжували величезний ентузіазм, який давав змогу Кропивницькому
  долати і всі труднощі “акторського напівциганського життя”, і тимчасові (іноді
  навіть конфліктні та тривалі за часом) розходження з однодумцями. Він написав
  більше сорока п'єс різних жанрів, включаючи переробки та інсценізації,
  перекладав Шекспіра, деякі твори російської драматургії.
  Навіть в останні роки життя, змушений через різке погіршення стану здоров'я
  оселитись на хуторі Затишок, Кропивницький досить часто виїжджав брати участь у
  спектаклях, продовжував писати п'єси, намагаючись порушувати найзлободенніші,
  найгостріші теми тогочасного життя. Кропивницький клопочеться про організацію
  школи для селян та їхніх дітей, створює дві дитячі п'єси, використовуючи мотиви
  народних казок (“Івасик-Телесик”, “По щучому велінню”), та працює над їх
  постановкою в себе на хуторі.
  Помер М. Л. Кропивницький 21 квітня 1910р. по дорозі з Одеси, де був на
  гастролях; поховано його в Харкові.
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 334
  Дополнительно
  Комментарии к записи
  Добавить свой камментарий