ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  ГНАТ ХОТКЕВИЧ
  (1877 — 1938)

  Хоткевич Гнат Мартинович народився 31 грудня 1877р. в Харкові, де минула більша
  частина його життя. 1900р. закінчив місцевий технологічний інститут. Ще в
  студентські роки включився в культурно-освітню діяльність на селі, віртуозно
  опанувавши гру на бандурі. Разом з О. Матюшенком, майбутнім організатором
  повстання на панцернику «Потемкин», влаштовував вистави, їздив місцями козацької
  слави. Зрештою, увійшов у контакти із членами Української соціал-демократичної
  партії (О. Коваленко, Ж. Коллар та ін.). Все це викликало підозри місцевих
  властей, внаслідок чого 1899р. він був на рік виключений з інституту як
  неблагонадійний. Був одним з організаторів виступу кобзарів-лірників на
  Археологічному з'їзді в Харкові (1902), фундатором першого в Росії Робітнич
  Галина ЖУРБА
  (29 грудня 1888 — 9 квітня 1979)

  Галина ЖУРБА (Галина Маврикіївна Домбровська, по чоловікові Нивінська)
  народилася 29 грудня 1888р. в поміщицькому домі на Уманщині. Вихована в
  польській культурі, вже з юнацьких років нав'язала зв'язок з народом і
  повернулася до українства, що його віднайшла по лінії маминого роду
  Копистинських.
  Писати почала ще в батьківському домі. Двадцятирічною студенткою почала і
  друкуватись за посередництвом літературознавця Андрія Ніковського, який
  підготовив і зредагував першу книжку оповідань Галини Журби “З життя”, що вийшла
  друком в 1908р. в Одесі. До цієї книжки увійшли три оповідання: “Солов'ї”,
  Григорій Федорович Квітка-ОСНОВ'ЯНЕНКО
  (1778 — 1843)

  Народився Григорій Федорович Квітка (літературний псевдонім — Основ'яненко) в с.
  Основа біля Харкова у дворянсько-поміщицькій сім'ї. Служив комісаром у народному
  ополченні (1806 — 1807), директором Харківського театру (1812), був повітовим
  предводителем дворянства (1817 — 1828), совісним суддею, головою харківської
  палати карного суду.
  Проживаючи в с. Основа під Харковом або самому Харкові, Квітка-Основ'яненко брав
  участь буквально у всіх важливих освітньо-культурних починаннях, зокрема був
  ініціатором видання журналу «Украинский вестник», альманахів «Утренняя звезда» і
  «Молодик», першої збірки українських прислів'їв і приказок. Перебував письменник
  ВОЛОДИМИР САМІЙЛЕНКО
  (1864 — 1925)

  Поет-лірик, сатирик, драматург, перекладач — В. Самійленко в усіх жанрах
  творчості виявив себе як митець з тонким відчуттям слова, своїми темами, своєю
  неповторною манерою письма, зі своїм оригінальним підходом до традиційних тем.
  Народився Володимир Іванович Самійленко 3 лютого 1864р. в с. Великі Сорочинці на
  Полтавщині. Батько його був поміщик Іван Лисевич, а мати — колишня кріпачка
  Олександра Самійленко. Початкову освіту майбутній письменник одержав у дяка,
  потім у Миргородській початковій школі. В 1875р. В. Самійленко вступив до
  Полтавської гімназії, яку закінчив у 1884р. У ці роки обдарований, чутливий до
  художнього слова юнак багато читає, робить спроби перекладати і писати. Потім з
  Володимир Кирилович Малик

  (справжнє прізвище — Сиченко) наро-дився'21 лютого 1921 року в сВолодимир
  Малик
  (нар. 1921 р.)

  Володимир Кирилович Малик (справжнє прізвище — Сиченко) народився 21 лютого 1921
  року в с. Новосілках Макарівського району на Київщині в селянській родині.
  Філологічну освіту здобув у Київському університеті (1950). Потім тривалий час
  викладав у школі українську мову й літературу. Першу його книжку — віршовану
  історичну казку «Журавлі-журавлики» (1957) — із задоволенням прочитали діти й
  дорослі. Згодом побачили світ історичні поеми й легенди молодого автора —