ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Володимир Винниченко
  (26 липня 1880 — 6 березня 1951)

  Володимир Винниченко народився 14 липня 1880 року (за ст. ст.), в місті
  Єлисаветграді Херсонської губернії в робітничо-селянській родині.
  Батько його Кирило Васильович Винниченко, замолоду селянин-наймит, переїхав з
  села до міста Єлисаветграду й одружився з удовою Євдокією Павленко, народженою
  Линник.
  Від першого шлюбу мати В. Винниченка мала троє дітей: Андрія, Марію й Василя.
  Від шлюбу з К. В. Винниченком родився лише Володимир.
  В народній школі Володимир звернув на себе увагу своїми здібностями, і через те
  вчителька переконала батьків, щоб продовжували освіту дитини. Незважаючи на
  Віктор Близнець
  (1933 — 1981)

  Віктор Близнець народився в селі Володимирівці на Кіровоградщині 10 квітня
  1933р. У 1957p. закінчив факультет журналістики Київського університету.
  Публікуватися почав 1959p., а перша книжка оповідань «Ойойкове гніздо» вийшла
  1963p. Більшість написаних книжок — для дітей. Переказав з давньоруської мови
  для юного читача «Повість минулих літ» (1980).
  В. Близнець був дитячим письменником за природою свого таланту: він умів
  розглядати проблему «від початку», звертатися до найпершого значення слова й
  метафори, відкривати нове в давно знайомому. Звідси й закономірний інтерес до
  історії народу в таких творах, як «Паруси над степом» (1965), «Древляни» (1968),
  Василь Чумак
  (1901 — 1919)

  Три перші вірші поета “До праці”, “Не вам”, “Далі” були опубліковані в листопаді
  в 1917p., a 1918p. пролунав свіжий, бадьорий голос поета:
  Більше надії, брати!
  Місця сумніву нема —
  сміло і прямо іти,
  ширше ступать до мети
  з міццю, що скелі лама.
  Ці рядки, згодом покладені на музику, стали однією з улюблених пісень
  повстанців, що бачили в революції визволення від соціального й національного
  гніту. Проте самого поета серед них уже не було. Разом з Г. Михайличенком і К.
  Василь Стус
  (1938 — 1985)

  Василь Семенович Стус — український поет, літературознавець, правозахисник.
  Народився 6 січня 1938р. в селі Рахнівка на Вінниччині. Закінчив філологічний
  факультет Донецького педінституту, вчителював, працював у газеті. 1963р. вступив
  до аспірантури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР у Києві, звідки
  його було відраховано за протести проти арештів у середовищі української
  інтелігенції. Належав до т. зв. «шістдесятників» — опозиційно настроєних
  представників творчої молоді, які активно боролися за відродження національної
  культури, протестували проти реставрації сталінізму. 1972р. В. Стуса арештовано
  разом з іншими українськими правозахисниками та засуджено до п'яти років таборів
  ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО

  1956 рік. Після знаменитого XX з'їзду КПРС, на якому тодішній більшовицький
  генсек Микита Хрущов вжахнув світ убивчо-викривальною доповіддю про нечувані
  злодіяння сталінської бандократії, здавалося б, на нашій вистражданій землі
  ніколи не повториться розгнуздана вакханалія багатомільйонного людомору. Та
  недарма в народі кажуть: із крокодилових яєць орли не вилітають. Як засвідчило
  життя, ніколи тоталітаризму не набути людського обличчя.
  Не минуло й десяти літ після останнього цунамі сталінських репресій зими 1953
  року, як над Україною знову замаячила лиховісна примара політичного терору. На
  той час на історичну арену ступило бунтівливе покоління шістдесятників, яке й
  стало об'єктом звірячої ненависті принишклих після критики культу особи
  сталіністів.