ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Борис Харчук
  (1931 — 1988)

  Борис Харчук народився 1931р. в с. Лози на Тернопільщині. Закінчив Полтавський
  педагогічний інститут (1954) та Вищі літературні курси в Москві. Працював
  журналістом. І писав. Писав, як веліло серце, як зобов'язувала совість перед тою
  землею, що його пустила у широкий світ. Тому він ніколи не соромився своїх
  найперших книжок, не переписував їх. А за три десятиліття многотрудної праці на
  полицю стала бібліотека томів з його іменем: романів «Волинь» (у чотирьох томах,
  1959 — 1965), «Майдан» (1970), «Хліб насущний» (1976), «Кревняки» (1984),
  повістей і оповідань «Йосип з гроша здачі» (1957), «З роздоріжжя» (1958),
  «Станція «Настуся» (1965), «Закам'янілий вогонь» (1966), «Зазимки і весни»
  БОРИС ОЛШНИК
  (Нар. 1935 p.)

  Народився Борис Ілліч Олійник 22 жовтня 1935р. в с. Зачепилівка на Полтавщині.
  Вірші почав писати в шкільному віці. Він «топтав стежку до п'ятого класу
  Зачепилівської семирічки», коли побачив у новосанжарівській райгазеті
  «Ленінським шляхом» свій невеличкий вірш і своє прізвище.
  1953р., після закінчення шкільного навчання, вступив на факультет журналістики
  Київського університету імені Т. Г. Шевченка, а вже 1958р. розпочав роботу в
  редакції газети «Молодь України». Поет і журналіст, часто їздив у відрядження,
  зокрема на ударну комсомольську будову — Лисичанський хімкомбінат, про неї ж і
  про молоде місто Сєвєродонецьк надрукував у газеті серію нарисів і видав
  БОРИС ГРІНЧЕНКО
  (1863 — 1910)

  Б. Грінченко був активним поетом, прозаїком, драматургом, перекладачем,
  літературним критиком. Відомий він і як мовознавець («Словарь української
  мови»), фольклорист та етнограф («Этнографические материалы, собранные в
  Черниговской й соседней с ней губерниях»), педагог, публіцист, організатор
  видавничої справи, бібліограф. Письменника шанували І. Франко, М. Коцюбинський,
  Леся Українка, П. Грабовський та інші видатні сучасники.
  Народився Борис Дмитрович Грінченко (псевдоніми В. Чайченко, Іван Перекотиполе,
  Вільхівський Б., Вартовий П. та ін.) 9 грудня 1863р. на хуторі Вільховий Яр на
  Харківщині (тепер Сумської області) у збіднілій дворянській родині. У 1874 —
  Борис Антоненко-Давидович
  (5 серпня 1899 — 8 травня 1984)

  ...ЩО ВГОРУ ЙДЕ...
  ...література наша — це не шлях до легкої слави, не спосіб заробітку і не
  розвага на дозвіллі, а чесне служіння народові, народному ділу, народній ідеї.
  Б. Антоненко-Давидович
  «В літературі й коло літератури»
  Це не порожні слова. Це його ідейно-творче кредо. Він ніколи не відступав від
  цього «вірую». Він ішов з ним завжди крізь усе своє довге, тяжке і трагедійне
  життя. Вже порівняно недавно, після всіх своїх смертельних пригод у сталінських
  концентраках, Борис Дмитрович у своєму автобіографічному нарисі (1967) писав:
  Богдан Ігор Антонич
  (5 жовтня 1909 — 6 липня 1937)

  Богдан Ігор Антонич народився в Новиці Горлицького повіту, в родині священика.
  Справжнє прізвище батька було Василь Кіт; родина змінила прізвище перед
  народженням Ігоря. Початкову освіту здобував Антонич дома, під наглядом
  приватної вчительки, а гімназію закінчив у Сяноці.
  Антонич почав писати вірші ще дитиною. Він продовжував писати їх в середній
  школі, але тому, що школа була польська і що він перебував тоді майже виключно в
  польському оточенні, його юнацькі твори були написані по-польськи.
  Восени 1928 року Антонич переїхав до Львова і вступив до Львівського
  університету. Цей етап його життя мав вирішальне значення для розвитку його