ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Микола Куліш
  (18 грудня 1892 — 3 листопада 1937)

  Іван Тобілевич створив клясичну драму народного театру, Леся Українка — клясичну
  європеїзовану українську драму. Микола Куліш був творцем модерної драми
  українського революційного відродження. Три з чотирьох шедеврів Куліша —
  “Народній Малахій” (1928), “Мина Мазайло” (1929), “Маклена Граса” (1933) —
  послужили драматургічним матеріялом для вершинних режисерських творів Леся
  Курбаса і його театру “Березіль”, що вивели український театр на рівень ліпших
  сучасних театрів світу. Четверта неперевершена драма Куліша “Патетична соната”
  (1930) з величезною втратою для Курбаса, “Березоля” і всього українського театру
  була заборонена. Чого не можна на Україні — те дозволено в Росії: відомий
  Микола Зеров
  (26 квітня 1890 — 3 листопада 1927)

  Визначний літературознавець пореволюцінної України, блискучий і відважний критик
  та полеміст, лідер славетної плеяди поетів, званої “неоклясиками”, першорядний
  майстер сонетної форми і незрівнянний перекладач античної поезії. Народився 26
  квітня 1890 року у місті Зіньків на Полтавщині. Батько його Кость був учителем,
  також займав посади в системі народної освіти. Микола Зеров учився в Охтирській
  гімназїї до 1903, середню освіту завершив 1908 року в київській гімназії.
  Закінчив з добрим успіхом історико-філологічний факультет Київського
  університету. До 1917 року вчителював у Злотопільській, а з 1917 — в 2 Київській
  гімназії. Водночас бере активну участь в українському літературному житті, що
  вийшло з підпілля в революції 1917, виступає як критик, редагує зразково
  Анна Андреевна Ахматова (фамилия при рождении - Горенко; 11 (23) июня 1889, Одесса, Российская империя - 5 марта 1966, Домодедово, Московская область, РСФСР, СССР) - русский поэт, писатель, литературовед, литературный критик, переводчик, одна из известнейших русских поэтесс XX века.
  Кроме художественного творчества, Ахматова известна своей трагической судьбой. Хотя сама она не Была в заключении или изгнании, репрессиям Были подвергнуты трое близких ей людей (Ее муж в 1910-1918 гг. Н. С. Гумилев расстрелян в 1921 году; Николай Пунин, спутник Ее жизни в 1930-е годы, трижды Был арестован, погиб в лагере в 1953 году; единственный сын Лев Гумилев провёл в заключении в 1930-40-х и в 1940-50-х гг. более 10 лет). Опыт жены и матери «врагов народа» отражён в одном из наиболее известных произведений Ахматовой - поэме «Реквием».
  Признанная классиком отечественной поэзии Еще в 1920-е годы, Ахматова подвергалась замалчиванию, цензуре и травля (включая «Персональное» постановление ЦК ВКП (б) 1946 года, не отменённое при Ее жизни), многие Ее произведения НЕ Были опубликованы НЕ только при жизни автора , но и в течение более чем двух десятилетий после Ее смерти. При этом Ее имя вплоть до конца жизни окружала слава среды
  Михайло Васильович Ломоносов народився в 1711 році на Півночі, в селі Денисівка Архангельської губернії, на березі Білого моря.
  Батько Михайла Ломоносова, Василь Дорофєєв (або Федоров) був чорносошну селянином. Він мав землю і суду для рибного промислу по Мурманського берега.
  Мати Ломоносова - Олена Іванівна, уроджена Сівкова, дочка проскурниці. Померла, коли синові було 9 років.
  Підлітком Михайло Ломоносов постійно їздив з батьком на промисли. У вільний час він читав - на щастя, майбутнього вченого рано навчили грамоті. Його улюбленими книгами («вратами ученості») були зайняті у односельця граматика Смотрицького і арифметика Магницького. Ломоносов вивчив ці книги буквально напам'ять і хотів продовжити навчання.
  1731 - Михайло Ломоносов, пристав до обозу, потайки від батька йде до Москви вчитися. У Москві його приймають у «Спаські школи». Двадцятирічний юнак вчиться в одному класі з маленькими дітьми - звичайно, йому доводиться терпіти їх глузування. Пізніше Ломоносов згадає свою «невимовну бідність» в цей період - він існує на три копійки на день. До інших неприємностей додаються ще й постійні докори батька. Але,
  Микола Вороний
  (6 грудня 1871 — 7 червня 1938)

  Вороний Микола Кіндратович (псевдонім і криптонім — Арлекін, Віщий Олег, Homo,
  Sirius, Кіндратович, Микольчик, М.В., К-ич М, М-У-ко та інші; 24.ХІ (6.ХІІ)
  1871, Катеринославщина (тепер Дніпропетровщина) — 7 .VI. 1938) — український
  поет, театрознавець, перекладач. Народився в сім'ї ремісника. Батько — К. П.
  Вороний походив з кріпаків, мати — О. Д. Колачинська — з роду освітнього діяча
  17-18 століття, ректора Київської академії П. Колачинського. Навчався в
  Харківському реальному училищі, пізніше — в Ростовському реальному училищі,
  звідки був виключенний за зв'язки з народниками, читання і поширення забороненої
  літератури. Три роки перебував під наглядом поліції із забороною вступати до