ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Владимир Кириллович Малик

  (Настоящая фамилия - Сыченко) наро-дивсяь21 февраля 1921 года в сВолодимир
  Малик
  (Род. 1921 г.)

  Владимир Кириллович Малик (настоящая фамилия - Сыченко) родился 21 февраля 1921
  в с. Новоселках Макаровского района на Киевщине в крестьянской семье.
  Филологическое образование получил в Киевском университете (1950). Потом долгое время
  преподавал в школе украинский язык и литературу. Первую его книгу - стихотворную
  историческую сказку «Журавли-журавлики» (1957) - с удовольствием прочитали дети и
  взрослые. Впоследствии увидели свет исторические поэмы и легенды молодого автора -
  Владимир Дрозд
  (1939 г. рожд.)

  Владимир Дрозд двадцатитрехлетним юношей издал первую книгу новелл и рассказов
  («Люблю синие звезды», 1962) и сразу был принят в Союз писателей.
  Начав литературную работу как новеллист и продолжая изредка печатать
  новеллы, В. Дрозд постепенно утверждается как автор повести и романа.
  Несколько особняком стоят в творчестве писателя романы-биографии «Ритмы жизни»
  (1974), «Дорога к матери» (1979) - о семье академика А. Богомольца, «Добрый
  весть »(1907) - о Ювеналия Мельникова,« малоросса »из Черниговской губернии,
  «Росийськопидданих», одного из первых марксистов в Украине Все написано
  неиндивидуализированного словом учебника по истории с обязательными для
  Володимир Дрозд
  (1939 р. нар.)

  Володимир Дрозд двадцятитрирічним юнаком видав першу книжку новел та оповідань
  («Люблю сині зорі», 1962) і одразу був прийнятий до Спілки письменників.
  Розпочавши літературну працю як новеліст і продовжуючи вряди-годи друкувати
  новели, В. Дрозд поступово утверджується як автор повісті й роману.
  Дещо осібно стоять у творчості письменника романи-біографії «Ритми життя»
  (1974), «Дорога до матері» (1979) — про родину академіка О. Богомольця, «Добра
  вість» (1907) — про Ювеналія Мельникова, «малороса» із Чернігівської губернії,
  «російськопідданого», одного із перших марксистів в Україні Усе написано
  неіндивідуалізованим словом підручника з історії із обов'язковими для
  Владимир Винниченко
  (26 июля 1880 - 6 марта 1951)

  Владимир Винниченко родился 14 июля 1880 (по старому стилю), в городе
  Елисаветграде Херсонской губернии в рабоче-крестьянской семье.
  Отец его Кирилл Васильевич Винниченко, смолоду крестьянин-батрак, переехал из
  деревни в город Елизаветград и женился на вдове Евдокией Павленко, урожденной
  Линник.
  От первого брака мать В. Винниченко имела трое детей: Андрея, Марию и Василия.
  От брака с К. В. Винниченко родился только Владимир.
  В народной школе Владимир обратил на себя внимание своими способностями, и поэтому
  учительница убедила родителей, чтобы продолжали образование ребенка. Несмотря на
  Виктор Близнец
  (1933 - 1981)

  Виктор Близнец родился в селе Владимировке на Кировоградщине 10 апреля
  1933г. В 1957p. окончил факультет журналистики Киевского университета.
  Публиковаться начал 1959p, а первая книга рассказов «Ойойкове гнездо» вышла
  1963p. Большинство написанных книг - для детей. Перевел с древнерусского языка
  для юного читателя «Повесть временных лет» (1980).
  В. Близнец был детским писателем по природе своего таланта: он умел
  рассматривать проблему «с нуля», обращаться к самому значение слова и
  метафоры, открывать новое в давно знакомом. Отсюда и закономерный интерес к
  истории народа в таких произведениях, как «Паруса над степью» (1965), «Древляне» (1968),