ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».


  Биография
  Біографія


  МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ
  (1840 - 1910)

  С именем М. Кропивницкого связанные создания украинского профессионального
  театра и следующий этап развития реалистической драматургии.
  Марко Лукич Кропивницкий родился 7 мая 1840г. в с. Бежбайраки на
  Херсонщине. Отец его - "человек труда, труда мозольного", - достиг изобилия и
  положения в обществе (занимал должность управляющего барских имений). Образование М.
  Кропивницкий получил без всякой системы - то в частной школе шляхтича
  Рудковского, то в Елисаветградском училище. Нормальное обучение стало возможным
  только в Бобринецкой уездной школе, которую юноша окончил с похвальным листом.
  Мать учила его музыки, разучивала с ним разные вокальные партии. В это время М.
  МАРКО КРОПИВНИЦЬКИЙ
  (1840 — 1910)

  З ім'ям М. Кропивницького пов'язані створення українського професіонального
  театру й наступний етап розвитку реалістичної драматургії.
  Марко Лукич Кропивницький народився 7 травня 1840р. в с. Бежбайраки на
  Херсонщині. Батько його — “чоловік труда, труда мозольного”, — досяг достатку й
  становища в суспільстві (мав посаду управителя панських маєтків). Освіту М.
  Кропивницький здобував без будь-якої системи — то у приватній школі шляхтича
  Рудковського, то в Єлисаветградському училищі. Нормальне навчання стало можливим
  лише у Бобринецькій повітовій школі, яку юнак закінчив із похвальним листом.
  Мати вчила його музики, розучувала з ним різні вокальні партії. В цей час М.
  Стас Михайлов народився 27 квітня 1969 року в місті Сочі в сім'ї льотчика. Нічого не говорило про те, що в майбутньому він стане неординарним і талановитим поетом, композитором і співаком.
  Після закінчення середньої школи, пішовши по стопах батька і старшого брата, вступив до Мінське училище цивільної авіації. Напевно, було б великою помилкою, якби залишився Стас в авіації, і ми ніколи не дізналися б про нього, як про композитора і співака. Трохи провчившись в училищі, і зрозумівши, що це не його покликання, Стас йде служити в армію.
  Стас Михайлов родился 27 апреля 1969 года в городе Сочи в семье летчика. Ничего не говорило о том, что в будущем он станет неординарным и талантливым поэтом, композитором и певцом.
  После окончания средней школы, пойдя по стопам отца и старшего брата, поступил в Минское училище гражданской авиации. Наверное, было бы большой ошибкой, останься Стас в авиации, и мы никогда не узнали бы о нем, как о композиторе и певце. Немного проучившись в училище, и поняв, что это не его призвание, Стас уходит служить в армию.
  Дальше была учеба в Тамбовском институте культуры.
  Пушкін Олександр Сергійович
  (06.06.1799 - 10.02.1837)
  Біографія

  Народився в Москві. Літні місяці 1805 - 1810 рр.. він звичайно проводив у своєї бабусі, Марії Олексіївни (уродженої Ганнібал), у підмосковному селі Захарова, поблизу Звенигорода. Ці ранні дитячі враження відбилися в перших дослідах пушкінських поем, написаних дещо пізніше ("Чернець", 1813; "Бова", 1814), в ліцейних віршах "Послання до Юдина" (1815), "Сон" (1816).
  Шість років Пушкін провів у Царськосільському Ліцеї, відкритому 19 жовтня 1811 Тут юний поет пережив події Вітчизняної війни 1812 р.
  На початку 1815 р. Пушкін читає в присутності Г. Р. Державіна своє патріотичний вірш "Спогад у Царському Селі" (надруковано в журналі "Російський Музеум" в тому ж році за повної підписом автора).

  Дополнительно