ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».


  Биография
  Біографія


  Пушкин Александр Сергеевич
  (06.06.1799 - 10.02.1837)
  Биография

  Родился в Москве. Летние месяцы 1805— 1810 гг. он обычно проводил у своей бабушки, Марии Алексеевны (урожденной Ганнибал), в подмосковном селе Захарове, близ Звенигорода. Эти ранние детские впечатления отразились в первых опытах пушкинских поэм, написанных несколько позже ("Монах", 1813; "Бова", 1814), в лицейских стихотворениях "Послание к Юдину" (1815), "Сон" (1816).
  Шесть лет Пушкин провел в Царскосельском Лицее, открытом 19 октября 1811 г. Здесь юный поэт пережил события Отечественной войны 1812 г.
  В начале 1815 г. Пушкин читает в присутствии Г. Р. Державина свое патриотическое стихотворение "Воспоминание в Царском Селе" (напечатано в журнале "Русский Музеум" в том же году за полной подписью
  Сама Елка, справжні ім'я та прізвище якої Єлизавета Іванцева, не любить розповідати про свою біографію, тому не дивно, що на просторах інтернету так мало інформації з її біографії, чому вона, до речі сказати, дуже рада. Але дещо - що про неї дізнатися удалось.Будущая зірка під псевдонімом Елка, народилася 2 липня 1982р, в Ужгороді. Любов до музики з'явилася з самого дитинства - Елка співала у шкільному хорі. Трохи підрісши, Ялинка почала захоплюватися реп-музикою і джазом (завдяки татові). Не дивно, що через деякий час Ялинці полюбився змішаний стиль музики, в якому вона зараз і співає. Самими її приємними спогадами про шкільне життя є моменти, пов'язані з грою в команді КВК, в якій вона полягала і перемагала два рази на першості України. Походження псевдоніма Елки оповите завісою таємниці, яку вона не як не хоче піднімати.
  Сама Елка, настоящие имя и фамилия которой Елизавета Иванцева, не любит рассказывать про свою биографию, поэтому не удивительно, что на просторах интернета так мало информации по ее биографии, чему она, кстати сказать, очень рада. Но кое – что о ней узнать удалось.Будущая звезда под псевдонимом Елка, родилась 2 июля 1982г, в Ужгороде. Любовь к музыке появилась с самого детства - Елка пела в школьном хоре. Чуть подросши, Елка начала увлекаться реп-музыкой и джазом (благодаря папе). Неудивительно, что через некоторое время Елке полюбился смешанный стиль музыки, в котором она сейчас и поет. Самыми ее приятными воспоминаниями о школьной жизни являются моменты, связанные с игрой в команде КВН, в которой она состояла и побеждала два раза на первенстве Украины. Происхождение псевдонима Елки окутано завесой тайны, которую она не как не хочет подымать. Из-за это родил
  МАРКО ВОВЧОК
  (1833-1907)

  Родилась Марко Вовчок (литературный псевдоним Марии Александровны Вилинской)
  10 (22) декабря 1833 г. в имении Екатерининское Елецкого уезда Орловской
  губернии в обедневшей дворянской семье. Воспитывалась в частном пансионе в
  Харькове.
  На формировании взглядов писательницы отразилось длительное пребывание в
  интеллигентных семьях родственников, родителей Д. И. Писарева (позднее -
  выдающегося критика и близкого друга писательницы). В салоне ее тети К. П.
  Мардовиной в Орле собирались известные писатели и фольклористы. Там Мария
  познакомилась с будущим мужем, украинским фольклористом и
  этнографом А. В. Марковичем, который отбывал ссылку в Орле за участие в
  МАРКО ВОВЧОК
  (1833—1907)

  Народилася Марко Вовчок (літературний псевдонім Марії Олександрівни Вілінської)
  10 (22) грудня 1833р. в маєтку Єкатерининське Єлецького повіту Орловської
  губернії у збіднілій дворянській сім'ї. Виховувалася в приватному пансіоні в
  Харкові.
  На формуванні поглядів письменниці позначилося тривале перебування в
  інтелігентних сім'ях родичів, зокрема батьків Д. І. Писарєва (пізніше —
  видатного критика й близького друга письменниці). В салоні її тітки К. П.
  Мардовіної в Орлі збиралися відомі письменники й фольклористи. Там Марія
  познайомилася з майбутнім своїм чоловіком, українським фольклористом і

  Дополнительно