ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».


  Биография
  Біографія


  Євген Гуцало
  (1937 — 1995)

  Феномен Євгена Гуцала — у непохитній вірності слову, в такому служінні йому, яке
  виключає розмінювання на будь-які інші види, нехай і корисної, діяльності.
  Народився Є. Гуцало 14 січня 1937р. в с. Старому Животові (нині — Новоживотів)
  Оратівського району Вінницької області в родині сільських учителів. Світ
  дитинства, розтерзаний і водночас незмірно поглиблений великою трагедією війни,
  становить джерельну основу його творчості. До цього світу знову й знову
  повертається письменник на різних етапах свого літературного шляху.
  У 1959р. Є. Гуцало закінчує Ніжинський педінститут, якийсь час працює в
  редакціях газет, видавництві «Радянський письменник» (нині «Український
  письменник»), а згодом повністю зосереджується на професійній літературній
  Євген Гуцало
  (1937 — 1995)

  Феномен Євгена Гуцала — у непохитній вірності слову, в такому служінні йому, яке
  виключає розмінювання на будь-які інші види, нехай і корисної, діяльності.
  Народився Є. Гуцало 14 січня 1937р. в с. Старому Животові (нині — Новоживотів)
  Оратівського району Вінницької області в родині сільських учителів. Світ
  дитинства, розтерзаний і водночас незмірно поглиблений великою трагедією війни,
  становить джерельну основу його творчості. До цього світу знову й знову
  повертається письменник на різних етапах свого літературного шляху.
  У 1959р. Є. Гуцало закінчує Ніжинський педінститут, якийсь час працює в
  редакціях газет, видавництві «Радянський письменник» (нині «Український
  письменник»), а згодом повністю зосереджується на професійній літературній
  Евгений Гуцало
  (Родился 14 января 1937)

  В предвкушение радости
  ... Радости общения с читателем, радости виповидання этого удивительного,
  непостижимого, таинственного своей неисчерпаемостью самовыражения человека и мира.
  Радости постижения смысла вечного пульсирование жизни по видимых и невидимых
  капиллярах организма природы с ее шумным птицами, весенним буйством трав и
  деревьев, тихим покоем зимнего леса, копошение мириадов мошкары ...
  Что я читаю? Учебник природы
  и апокалипсис мира и войны,
  изучаю хрестоматию народа
  Євген Гуцало
  (Народився 14 січня 1937)

  У ПЕРЕДЧУТТІ РАДОСТІ
  ...Радості спілкування з читачем, радості виповідання цього дивовижного,
  незбагненного, таємничого своєю невичерпністю самовираження людини і світу.
  Радості осягнення сенсу вічного пульсування життя по видимих і невидимих
  капілярах організму природи з її гамірним птаством, весняним буйством трав і
  дерев, тихим спокоєм зимового лісу, копошінням міріадів комашні...
  Що я читаю? Читанку природи
  й апокаліпсис миру та війни,
  вивчаю хрестоматію народу
  і віршами захоплююсь весни, —
  Дмитро Павличко
  (Р. 1929)

  Дмитрий Васильевич Павлычко - украинский поэт, переводчик, общественно-политический
  деятель. Родился 28 сентября 1929г. в селе Стопчатов на Ивано-Франковщине в
  крестьянской семье. С осени 1945p. по лето 1946г. был заключен по
  сфабрикованному сталинскими карательными органами обвинению в принадлежности к
  УПА. 1953г. окончил филологический факультет Львовского университета. Заведовал
  отделом поэзии редакции журнала «Октябрь» (ныне - «Колокол»), после переезда в
  Киев работал в секретариате СПУ. В 1971 - 1978 pp. Д. Павлычко редактировал
  журнал «Вселенная». Первый сборник стихов «Любовь и ненависть» появилась в 1953г.
  Позднее вышли поэтические книги «Моя земля» (1955), «Черная нитка» (1958).
  Отличительной особенностью творчества Д. Павлычко этого периода была подчеркнута

  Дополнительно