ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».


  Биография
  Біографія


  Григорий Тютюнник
  (1920 - 1961)

  Григорий Михайлович Тютюнник - украинский прозаик, поэт. Родился 23 апреля
  1920p. в селе Шиловка Зеньковского района на Полтавщине. С 1938г. будущий
  писатель - студент Харьковского университета, учеба в котором прервала
  война. Военное лихолетье навсегда запечатлелось в памяти и сознания
  писателя, до последних дней жизни напоминало о себе осколком у сердца. В
  послевоенные годы был на педагогической работе, работал сотрудником львовского
  журнала «Октябрь», вел активную и напряженную литературную деятельность. Творческий
  наследие художника составляют сборник рассказов «Зоран границы» (1950), повесть «Тучка
  солнца не заступит »(1957). Уже после смерти писателя увидел свет сборник
  Григорій Тютюнник
  (1920 — 1961)

  Григорій Михайлович Тютюнник — український прозаїк, поет. Народився 23 квітня
  1920p. в селі Шилівка Зіньківського району на Полтавщині. З 1938р. майбутній
  письменник — студент Харківського університету, навчання в якому перервала
  війна. Воєнне лихоліття назавжди вкарбувалось в пам'яті і свідомості
  письменника, до останніх днів життя нагадувало про себе осколком біля серця. В
  післявоєнні роки був на педагогічній роботі, працював співробітником львівського
  журналу «Жовтень», вів активну і напружену літературну діяльність. Творчий
  доробок митця складають збірка оповідань «Зорані межі» (1950), повість «Хмарка
  сонця не заступить» (1957). Вже після смерті письменника побачила світ збірка
  поезій воєнного часу «Журавлині ключі» (1963).
  Григорий Сковорода
  (1722 - 1794)

  3 декабря 1722 - рождение Григория Саввича Сковороды в селе Чернухи
  Лубянской округа Киевского наместничества.
  1738-поступил в Киево-Могилянской Академии.
  1742 - Григорий Сковорода принят певчим в придворную капеллу.
  1744 г. - с обозом Елизавета Петровны возвращается в Киев и продолжает обучение
  в Академии.
  1750 г. - путешествие в Венгрии и далее по странам Западной Европы.
  1753 г. - возвращение из-за рубежа.
  1 июля 1753 написан первый датирован стихотворение Сковороды, посвященный
  Григорій Сковорода
  (1722 — 1794)

  3 грудня 1722 року — народження Григорія Саввича Сковороди в селі Чорнухи
  Лубянської округи Київського намісництва.
  1738 р. —вступає до Києво-Могилянської Академії.
  1742 р. — Григорій Сковорода прийнятий півчим до придворної капели.
  1744 р. — з валкою Єлізавєти Петрівни повертається до Києва й продовжує навчання
  в Академії.
  1750 р. — подорож до Венгрії і далі по країнах Західної Європи.
  1753 р. — повернення із-за кордону.
  1 липня 1753 року написаний перший датований вірш Сковороди, присвячений
  Григор Тютюнник
  (5 декабря 1931 - 6 марта 1980)

  АВТОБИОГРАФИЯ
  Родился я 5 декабря 1931 в семье крестьян - Тютюнника Михаила Васильевича и
  Тютюнник (до замужества Сивоконь) Анны Михайловны. Они были уже в колхозе
  отец плотникував, косил, пилил осокорчикы длинной двуручной пилой, исподтишка
  готовился к экзаменам в учительский вуз. Мать работала на разных работах -
  полола, вязала, поливала и подавала снопы в барабан.
  В тридцать третьем году семейство наше опухло от голода, а дед, отец моего
  отца, Василий Февдулович Тютюнник, умер - еще и не седой был и зубы имел к
  одного крепкие (я до сих пор не знаю, где его могила), а я в это время - тогда мне было

  Дополнительно