ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».


  Биография
  Біографія


  Владимир Винниченко
  (26 июля 1880 - 6 марта 1951)

  Владимир Винниченко родился 14 июля 1880 (по старому стилю), в городе
  Елисаветграде Херсонской губернии в рабоче-крестьянской семье.
  Отец его Кирилл Васильевич Винниченко, смолоду крестьянин-батрак, переехал из
  деревни в город Елизаветград и женился на вдове Евдокией Павленко, урожденной
  Линник.
  От первого брака мать В. Винниченко имела трое детей: Андрея, Марию и Василия.
  От брака с К. В. Винниченко родился только Владимир.
  В народной школе Владимир обратил на себя внимание своими способностями, и поэтому
  учительница убедила родителей, чтобы продолжали образование ребенка. Несмотря на
  Володимир Винниченко
  (26 липня 1880 — 6 березня 1951)

  Володимир Винниченко народився 14 липня 1880 року (за ст. ст.), в місті
  Єлисаветграді Херсонської губернії в робітничо-селянській родині.
  Батько його Кирило Васильович Винниченко, замолоду селянин-наймит, переїхав з
  села до міста Єлисаветграду й одружився з удовою Євдокією Павленко, народженою
  Линник.
  Від першого шлюбу мати В. Винниченка мала троє дітей: Андрія, Марію й Василя.
  Від шлюбу з К. В. Винниченком родився лише Володимир.
  В народній школі Володимир звернув на себе увагу своїми здібностями, і через те
  вчителька переконала батьків, щоб продовжували освіту дитини. Незважаючи на
  Виктор Близнец
  (1933 - 1981)

  Виктор Близнец родился в селе Владимировке на Кировоградщине 10 апреля
  1933г. В 1957p. окончил факультет журналистики Киевского университета.
  Публиковаться начал 1959p, а первая книга рассказов «Ойойкове гнездо» вышла
  1963p. Большинство написанных книг - для детей. Перевел с древнерусского языка
  для юного читателя «Повесть временных лет» (1980).
  В. Близнец был детским писателем по природе своего таланта: он умел
  рассматривать проблему «с нуля», обращаться к самому значение слова и
  метафоры, открывать новое в давно знакомом. Отсюда и закономерный интерес к
  истории народа в таких произведениях, как «Паруса над степью» (1965), «Древляне» (1968),
  Віктор Близнець
  (1933 — 1981)

  Віктор Близнець народився в селі Володимирівці на Кіровоградщині 10 квітня
  1933р. У 1957p. закінчив факультет журналістики Київського університету.
  Публікуватися почав 1959p., а перша книжка оповідань «Ойойкове гніздо» вийшла
  1963p. Більшість написаних книжок — для дітей. Переказав з давньоруської мови
  для юного читача «Повість минулих літ» (1980).
  В. Близнець був дитячим письменником за природою свого таланту: він умів
  розглядати проблему «від початку», звертатися до найпершого значення слова й
  метафори, відкривати нове в давно знайомому. Звідси й закономірний інтерес до
  історії народу в таких творах, як «Паруси над степом» (1965), «Древляни» (1968),
  Василий Чумак
  (1901 - 1919)

  Три первые стихи поэта "К работе", "Не вам", "Дали" были опубликованы в ноябре
  в 1917p, a 1918p. раздался свежий, бодрый голос поэта:
  Больше надежды, братья!
  Места сомнений нет -
  смело и прямо идти,
  шире ступит к цели
  с мощью, что скалы лама.
  Эти строки, впоследствии положенные на музыку, стали одной из любимых песен
  повстанцев, которые видели в революции освобождение от социального и национального

  Дополнительно