ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».


  Биография
  Біографія


  Валентин Чемерис

  Валентин Лукич Чемерис родился 8 июля 1936 в с. Заиченци на Полтавщине. Сорок лет (с 1953 года) жил и работал в Днепропетровске, где и начался его творческий путь. В 1971 году окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Работал в совхозе, на ряде предприятий Приднепровья, в редакциях областных газет, издательстве "Луч". В 1989 - 1993 годах был председателем Днепропетровской организации Союза писателей Украины. Работал в администрации Президента Украины. Сейчас живет в Киеве, работает в редакции газеты "Литературная Украина". Прозаик. Издается с 1962 года, в том числе и иностранными языками. Автор 28 книг, среди которых исторические романы из жизни Древнего Рима "Скандал в императорском семействе" и Скифии - "Ольвия" (издание 1983, 1985, 1990 и 1993 годов), "Смерть Атея" (1990 год, литературная премия имени Д. И. Яворницкого; фантастические - "Белый король детектива", "Обреченные на счастье" и другие. Валентин Чемерис также автор ряда юмористических произведений (сборников "Кто на току, а кто на боку", "Урок воспитания", "К
  Валентин ЧемерисВалентин Чемерис

  Валентин Лукич Чемерис народився 8 липня 1936 року в с. Заїченці на Полтавщині. Сорок років (з 1953 року) жив і працював у Дніпропетровську, де й розпочався його творчий шлях. 1971 року закінчив Вищі літературні курси при Літературному інституті ім. О. М. Горького. Працював у радгоспі, на ряді підприємств Придніпров’я, в редакціях обласних газет, видавництві “Промінь”. У 1989 — 1993 роках був головою Дніпропетровської організації Спілки письменників України. Працював в адміністрації Президента України. Нині живе в Києві, працює в редакції газети “Літературна Україна”. Прозаїк. Видається з 1962 року, в тому числі й іноземними мовами. Автор 28 книг, серед яких історичні романи: з життя Давнього Риму “Скандал в імператорському сімействі” та Скіфії — “Ольвія” (видання 1983, 1985, 1990 та 1993 років), “Смерть Атея” (1990 рік, літературна премія імені Д. І. Яворницького); фантастичні — “Білий король детективу”, “Приречені на щастя” та інші. Валентин Чемерис також автор низки гумористичних творів (збірок “Хто на току, а хто на боку”, “Урок виховання”, “Коли спокушає диявол”, “Сватання по телефону”, “Гуморески”, “Вуса №3”, “Операція “Земфіра”; роману “Родина Гордія Залізняка”; лірико-гумористичної повісті “В понеділок після вибуху”). За збірку “Еліксир для чоловіків” у 1990 році йому присуджено республіканську премію в галузі сатири та гумору імені Остапа Вишні. У 1993 році вийшов роман В. Чемериса “Фортеця на Борисфені”, в якому розповідається про боротьбу за незалежність України. Цій же темі, тільки на іншому матеріалі, присвячено роман-есе “Президент”. У 1995 році вийшов історичний роман “Епірська відьма, або Олімпіада — цариця Македонська”. Повість “Я любила Шевченка” датується 1996 роком.
  Иван Иванович Пильгук

  Строя новую жизнь и новую культуру, мы заинтересованы придивляе-Мось к жизни прошлого, берем оттуда необходимые уроки, черпаем знания, науку и опыт
  (Иван Пильгук)
  Іван Іванович Пільгук

  Будуючи нове життя й нову культуру, ми зацікавлено придивляє-мось до життя минулого, беремо звідти необхідні уроки, черпаємо знання, науку й досвід
  (Іван Пільгук)

  Іван Іванович Пільгук народився 20 грудня 1899 року в селі Решетилівці на
  Полтавщині в селянській родині. Освіту здобув у початковій та вищепочатковій
  школах, у 1917 році закінчив педагогічні курси в Полтаві. Брав активну участь у
  громадянській війні, в партизанському загоні боровся з німецькими окупантами та
  з денікінцями. Згодом — учителював, співробітничав у газетах, почав писати
  художні твори.
  БРОВЧЕНКО Владимир Яковлевич

  Бровченко Владимир Яковлевич - украинский поэт.
  Родился 1 июня 1931г. в с. Малая Виска, теперь город Кировоградской области.
  Окончил 1955г. Одесский технологический институт пищевой и холодильной
  промышленности.
  В 1973-1979рр. - Главный редактор журнала «Днепр», с 1979г. - Председатель правления
  Общества культурных связей с украинским за рубежом. Печатается с 1953.
  Автор сборников «Шумят ржи» (1956), «Встречайте солнце» (1959), «Нерозстриляни
  зори »(1966),« Самое дорогое »(1981),« Наперерез летам »(1981),« Возвращение с
  лета »(1985), романа в стихах« Как Мамай в Канаду ездил »(1984) и др.
  Некоторые поэзии положены на музыку.
  Отдельные произведения Бровченко переведены русском и английском языках.

  Дополнительно