ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Антон Павлович Чехов

  Антон Павлович Чехов родился 17 (29) января 1860 года в городе Таганроге. В семье, кроме него, было еще 5 детей – четыре брата и сестра.
  Отец Антона Павловича, бывший приказчик, был хозяином мелочной лавки. Сам себя он называл «коммерсантом». Своих детей Павел Егорович содержал в строгости. Они должны были учиться, работать в отцовской лавке и петь в созданном отцом же церковном хоре. Лавочка работала с 5 утра до 11 вечера, а дети еще успевали учиться в гимназии и обучаться ремеслу. Антон Чехов учился на портного.
  Мать Антона Павловича, Евгения Яковлевна, была внучкой выкупленного на волю крепостного крестьянина. Ей удавалось смягчать строгость мужа по отношению к детям. Позже Антон Павлович говорил: «Талант в нас со стороны отца, а душа со стороны матери».
  Антон Павлович рано начал увлекаться театром и литературой. Первое из его произведений было написано для театра и называлось «Безотцовщина». Чехов написал его еще подростком.
  • Раздел: ---
  • Автор: terramir
  • 30 апреля 03:04
  Окса́на Миха́йлівна Ма́рченко (28 квітня 1973) — українська телеведуча, журналістка.

  1992 — ЮТАР, УТ-1, передачі «Стримані вівторки», «Доброго ранку, Україно!».
  1998 — «УТН-Панорама» на телеканалі УТ-1.
  2000 — «Омега-ТВ». Соціально-розважальне шоу «Моя професія», політичне ток-шоу «Час», УТ-1.
  2003 — «Імена», УТ-1, з 2005 р — на «Інтері».
  2007 — «Шоу Оксани Марченко».
  2009 н-в;— «Україна має талант» на телеканалі «СТБ».
  2010 н-в— «Ікс-Фактор» на телеканалі «СТБ».

  У 2007 році на церемонії вручення "Народної Премії «Телезірка» Оксана Марченко отримала спеціальний диплом від журналу «Теленеделя» «За вміння притягувати до себе зірок».
  Николай Хвылевой
  (1893 - 1933)

  Николай Хвылевой - украинский прозаик, поэт, публицист, один из основоположников
  послереволюционной украинской прозы. Родился Николай губернии (
  настоящая фамилия писателя) 13 декабря 1893г. в поселке Тростянец, ныне
  райцентр Сумской области. Участвовал в первой мировой и гражданской
  войнах, с 1921p. - Живет и работает в Харькове, где активно заявил о себе как один из
  организаторов литературно-художественной жизни, член-основатель многих тогдашних
  литературных организаций - "Гарта", "ВАПЛИТЕ", "Пролитфронт".
  Циклы памфлетов Хвылевого - "Камо грядеши?", "Мысли против течения", "Апологеты
  писаризму ", полемический трактат" Украина или Малороссия? "сконденсувалы в себе все
  многообразия мнений и идейно-эстетических исканий периода литературной дискуссии в
  Украина (1925 - 1928 pp.) Эти публицистические произведения (а также его роман
  "Вальдшнепы") вызвали острую реакцию вульгарно-социологической критики и
  партийных ортодоксов.
  Центральной для Хвылевого - полемиста и публициста - была проблема исторического
  бытия Украине, украинской культуры. Отрицая москвофильские тенденции
  части тогдашних литераторов, Волновой провозглашал ориентацию на Европу, на
  стили и направления европейского искусства. От русской литературы, от ее
  стилей украинская поэзия должна как можно скорее бежать. Поляки никогда бы не дали
  Мицкевича, если бы они не покинули ориентироваться на московское искусство. Дело
  в том, что русская литература тяготеет за нами веками как хозяин положения,
  приучивший психику к рабскому подражанию ... Наша ориентация - на
  западноевропейское искусство, на его стиль, по его приемы ".
  Микола Хвильовий
  (1893 — 1933)

  Микола Хвильовий — український прозаїк, поет, публіцист, один з основоположників
  пореволюційної української прози. Народився Микола Григорович Фітільов (таке
  справжнє прізвище письменника) 13 грудня 1893р. в селищі Тростянець, нині
  райцентр Сумської області. Брав участь у першій світовій та громадянській
  війнах, з 1921p. — живе й працює в Харкові, де активно заявив про себе як один з
  організаторів літературно-художнього життя, член-засновник багатьох тогочасних
  літературних організацій — “Гарту”, “ВАПЛІТЕ”, “Пролітфронту”.
  Цикли памфлетів М. Хвильового — “Камо грядеши?”, “Думки проти течії”, “Апологети
  писаризму”, полемічний трактат “Україна чи Малоросія?” сконденсували в собі все
  багатоманіття думок та ідейно-естетичних шукань періоду літературної дискусії в
  Україні (1925 — 1928 pp.). Ці публіцистичні твори (а також його роман
  “Вальдшнепи”) викликали гостру реакцію вульгарно-соціологічної критики та
  партійних ортодоксів.
  Ані Лорак (укр. Ані Лорак, справжнє ім'я Кароліна Мирославівна Куєк, укр. Кароліна Мирославівна Куєк, 27 вересня 1978, Кіцмань, Чернівецька область, Україна) - українська і російська естрадна співачка, народна артистка України, яка зайняла друге місце на конкурсі пісні Євробачення 2008 , представляючи Україні.