ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Иван Карпенко-Карый
  (1845 - 1907)

  Родился Иван Карпович Тобилевич 29 сентября 1845 г. в с. Арсеновка вблизи
  Елисаветграда; отец происходил из старинного обедневшего дворянского рода
  и работал приказчиком помещичьего имения, а мать была простой крестьянкой.
  Образование, к которой так тянулся парень, пришлось через материальное затруднение ограничить
  четырехклассное училище и с четырнадцати лет зарабатывать на жизнь. Почти два
  десятилетия отняла у И. Тобилевича служба в разных канцеляриях - от писаря
  до секретаря городского полицейского управления.
  Находясь в Елисаветграде (1865 - 1884), Тобилевич знакомится с произведениями
  Руссо, Дидро, Вольтера, Герцена, с экономическими трактатами Бокля, Милля, вместе
  со своим другом М. Кропивницким читает западноевропейских писателей
  ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ
  (1845 — 1907)

  Народився Іван Карпович Тобілевич 29 вересня 1845р. в с. Арсенівка поблизу
  Єлисаветграда; батько його походив із старовинного зубожілого дворянського роду
  й працював прикажчиком поміщицького маєтку, а мати була простою селянкою.
  Освіту, до якої так тягнувся хлопець, довелося через матеріальну скруту обмежити
  чотирикласним училищем і з чотирнадцяти років заробляти на прожиття. Майже два
  десятиліття забрала в І. Тобілевича служба в різних канцеляріях — від писарчука
  до секретаря міського поліцейського управління.
  Перебуваючи в Єлисаветграді (1865 — 1884), Тобілевич знайомиться з творами
  Руссо, Дідро, Вольтера, Герцена, з економічними трактатами Бокля, Мілля, разом
  із своїм другом М. Кропивницьким читає західноєвропейських письменників,
  філософів, соціологів. Переведений трохи більш як на рік до Херсона, він
  познайомився з колишнім учасником Кирило-Мефодіївського товариства і товаришем
  Т. Шевченка Д. П. Пильчиковим, під впливом якого прочитав “багато корисних
  книжок з історії народів, з класичної літератури, серед як
  Иван Драч
  (Р. 1936)

  Иван Федорович Драч - украинский поэт, переводчик, кинодраматург,
  общественно-политический деятель. Родился 17 октября 1936г. в селе Тележинцы на
  Киевщине. Окончил среднюю школу в городе Тетиев, работал учителем. В 1957 -
  1962 годах учился на филологическом факультете Киевского университета, впоследствии
  работал в редакции писательской газеты «Литературная Украина». Первый сборник
  стихов «Подсолнух» увидела свет 1962p. Впоследствии появились и другие поэтические книги:
  «Протуберанцы сердца» (1965), «Баллады будней» (1967), «К истокам» (1972), «Корни
  и крона »(1974),« Киевское небо »(1976),« Солнечный феникс »(1978),
  «Американский тетрадь» (1980), «Сабля и платочек» (1981), «Тележинцы» (1985),
  «Храм солнца» (1988). Художественное слово И. Драча вызывающе метафорическое, в своем
  Іван Драч
  (нар. 1936)

  Іван Федорович Драч — український поет, перекладач, кінодраматург,
  громадсько-політичний діяч. Народився 17 жовтня 1936р. в селі Теліжинці на
  Київщині. Закінчив середню школу в місті Тетіїв, працював учителем. В 1957 —
  1962 роках навчався на філологічному факультеті Київського університету, згодом
  працював у редакції письменницької газети «Літературна Україна». Перша збірка
  поезій «Соняшник» побачила світ 1962p. Згодом з'явилися й інші поетичні книги:
  «Протуберанці серця» (1965), «Балади буднів» (1967), «До джерел» (1972), «Корінь
  і крона» (1974), «Київське небо» (1976), «Сонячний фенікс» (1978),
  «Американський зошит» (1980), «Шабля і хустина» (1981), «Теліжинці» (1985),
  «Храм сонця» (1988). Художнє слово І. Драча виклично метафоричне, в своєму
  потужному семантичному полі воно єднає найглибші шари етногенетичної пам'яті
  ИВАН ДРАЧ
  (Род. 1936 p.)

  Пять лет миновало будущему поэту в первый год Великой Отечественной войны, а с
  Победы радовался на девятом - родился Иван Федорович 17 октября 1936p. в с.
  Тележинцы на Киевщине.
  После войны биография И. Драча состояла в ускоренном темпе: за десятилетие -
  к военной службе (1955 - 1958) - он получил среднее образование, преподавал
  русский язык и литературу в сельской семилетке, был на комсомольской работе
  - Инструктором райкома комсомола. После армии учился в Киевском университете
  (Завершал обучение заочно, будучи сотрудником «Литературной газеты»),
  окончил Высшие киносценарни курсы в Москве (1964), работал в сценарном отделе
  Киевской киностудии им. А. П. Довженко, редакции журнала «Отчизна», в Союзе