ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  ІВАН ДРАЧ
  (Нар. 1936 p.)

  П'ять літ минало майбутньому поетові в перший рік Великої Вітчизняної війни, а з
  Перемоги радів на дев'ятому — народився Іван Федорович 17 жовтня 1936p. в с.
  Теліжинці на Київщині.
  Після війни біографія І. Драча складалася в прискореному темпі: за десятиліття —
  до військової служби (1955 — 1958) — він здобув середню освіту, викладав
  російську мову та літературу в сільській семирічці, був на комсомольській роботі
  — інструктором райкому комсомолу. Після армії вчився в Київському університеті
  (завершував навчання заочно, бувши співробітником «Літературної газети»),
  закінчив Вищі кіносценарні курси в Москві (1964), працював у сценарному відділі
  ИВАН ГНАТЮК

  Гнатюк Иван Федорович родился 27 июля 1929г. в с. Дзвиняча Кременецкого
  уезда Волынского воеводства (Збаражского района Тернопольской области) в
  бедняцкой крестьянской семье. Отец клал печи по близлежащим селам, а мать ткала
  людям на заказ полотно и ткани. Дети тоже с детства зарабатывали себе на
  пропитание собственным трудом.
  Осенью 1944г. отец будущего писателя был мобилизован в Советский
  войска и в последний день Берлинской битвы погиб, оставив жену с четырьмя
  несовершеннолетними детьми. Став полусиротой, И. Гнатюк по окончании сельской
  школы поступил в Кременецкий педагогического училища, но в начале второго
  курса обучения был внезапно арестован. По дороге в тюрьму он сбежал и
  вскоре подал документы в Бродовское педучилище, что на Львовщине. Однако и там
  ІВАН ГНАТЮК

  Гнатюк Іван Федорович народився 27 липня 1929р. в с. Дзвиняча Кременецького
  повіту Волинського воєводства (нині Збаразького району Тернопільської області) у
  бідняцькій селянській сім'ї. Батько клав печі по довколишніх селах, а мати ткала
  людям на замовлення полотно та рядна. Діти теж змалечку заробляли собі на
  прожиток власною працею.
  Восени 1944р. батько майбутнього письменника був мобілізований до Радянського
  війська і в останній день Берлінської битви загинув, залишивши дружину з чотирма
  неповнолітніми дітьми. Ставши напівсиротою, І. Гнатюк по закінченні сільської
  школи поступив до Кременецького педагогічного училища, але на початку другого
  курсу навчання був раптово заарештований. По дорозі до в'язниці він утік і
  невдовзі подав документи в Бродівське педучилище, що на Львівщині. Проте й там
  Иван Багряный
  (2 октября 1907 - 25 августа 1963)

  Иван Багряный - политический деятель и писатель
  Иван Багряный вписал свое имя в историю как выдающийся политический секретарь
  первой эмиграции из Советского Союза. «Старая» эмиграция вышла за границу
  порядком оборонительной войны с оккупантом, она не жила под оккупантом, ее руки и ризы
  были чисты от любых покорены, компромиссов. Когда последние арьергарды
  Украинская Армии отходили за Збруч, поколение Багряного было в возрасте 12-15
  лет. Числе и двенадцатилетний Иван Багряный, сын охтинського каменщика Павла
  Лозовьягы, собственными глазами видел зарева украинских-российской войны, террор
  московских большевиков. Видел, как северные наездники убили дядю, вояка
  Іван Багряний
  (2 жовтня 1907 — 25 серпня 1963)

  ІВАН БАГРЯНИЙ — ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ І ПИСЬМЕННИК
  Іван Багряний вписав своє ім'я в історію як найвидатніший політичний речник
  першої еміграції з Радянського Союзу. «Стара» еміграція вийшла за кордон
  порядком оборонної війни з окупантом, вона не жила під окупантом, її руки і ризи
  були чисті від будь-яких підкорень, компромісів. Коли останні ар'єргарди
  Української Армії відходили за Збруч, покоління Багряного було у віці 12-15
  років. Зокрема і дванадцятилітній Іван Багряний, син охтинського муляра Павла
  Лозов'яги, на власні очі бачив заграви українсько-російської війни, терор
  московських більшовиків. Бачив, як північні наїзники вбили дядька, вояка
  Української Армії під командою Симона Петлюри, і тут же поруч повалили на смерт