ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Иван Котляревский
  (1769 - 1838)

  Иван Петрович Котляревский родился 9 сентября (29 августа) 1769 года в
  семье мелкого дворянина, служившего канцеляристом в Полтавском магистрате.
  Здесь, в Полтаве, среди живописной природы над Ворсклой, в обстановке, очень
  близкой к сельской, и прошли детские и школьные годы Котляревского. Полтава в
  те времена сначала была «полковым» городом, а затем (с 1796p) стала уездным
  центром малороссийской губернии. Лишь с 1802 года, когда было образовано Полтавскую
  губернию, город начинает расти и упорядочиваться.
  Определенных сведений о начальном образовании Котляревского нет. Думают, что первые
  знания парень мог достать в приходской школе, которая существовала в Полтаве еще с
  XVII века и в которой по тогдашним обычаям детей учил дьячок. Впоследствии, в 1780 -
  1789 годах, Котляревский учится в Полтавской духовной семинарии.
  1789г. Котляревский оставляет семинарию, не окончив ее полного курса; наверное,
  жизнерадостного, оживленного юноши никак не привлекала духовная карьера. Сначала он
  служил чиновником в разных полтавских канцеляриях, позже был домашним
  учителем в помещичьих семьях на Полтавщине.
  Именно в это время - середина 90-х годов XVIII в. - И приходится начало работы
  Котляревского над поэмой «Энеида».
  Іван Котляревський
  (1769 — 1838)

  Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня (29 серпня ст. ст.) 1769 року в
  родині дрібного дворянина, що служив канцеляристом у Полтавському магістраті.
  Тут, у Полтаві, серед мальовничої природи над Ворсклою, в обстановці, дуже
  близькій до сільської, і минули дитячі та шкільні роки Котляревського. Полтава в
  ті часи спочатку була «полковим» містом, а потім (з 1796p.) стала повітовим
  центром малоросійської губернії. Лише з 1802 року, коли було утворено Полтавську
  губернію, місто починає зростати і впорядковуватися.
  Певних відомостей про початкову освіту Котляревського немає. Гадають, що перші
  знання хлопець міг дістати у парафіяльній школі, яка існувала в Полтаві ще з
  XVII століття і в якій за тодішніми звичаями дітей навчав дяк. Згодом, у 1780 —
  ЕВГЕНИЙ МАЛАНЮК[b]
  (1897 - 1968)

  "На кресте СЛОВА Распятый ...»
  Польша, 1922 год. Городок Калиш с пригородом Щипьорно. По колючей проволокой
  лагерей военнопленных почти десять тысяч интернированных воинов армий
  Украинской Народной Республики. Деревянные бараки, землянки, лишения, голод,
  фронтовые раны, туберкулез, смерть. Жгучее осознание потери Родины и почти
  полное отсутствие надежды на будущее ... А на собрании академии лагерного
  литературно-артистического общества «Радуга» из, казалось бы, неуместным в
  времени и места рефератом «Оружие культуры» выступал перед собратьями
  двадцатипятилетний поэт, войсковой старшина 6-й дивизии генерала Безручко
  Евгений Маланюк: «Границы, экономическая деятельность, промышленность и торговля
  ЄВГЕН МАЛАНЮК
  (1897 — 1968)

  «НА ХРЕСТІ СЛОВА РОЗІП'ЯТИЙ…»
  Польща, 1922 рік. Містечко Каліш з передмістям Щипьорно. За колючими дротами
  таборів військовополонених майже десять тисяч інтернованих вояків армій
  Української Народної Республіки. Дерев'яні бараки, землянки, злигодні, голод,
  фронтові рани, сухоти, смерть. Пекуче усвідомлення втрати Батьківщини і майже
  цілковита відсутність надії на майбутнє... А на зібранні академії таборового
  літературно-артистичного товариства «Веселка» із, здавалося б, недоречним до
  часу і місця рефератом «Зброя культури» виступав перед побратимами
  двадцятип'ятилітній поет, військовий старшина 6-ї дивізії генерала Безручка
  Євген Маланюк: «Кордони, економічна діяльність, промисловість і торгівля — це
  Евгений Гуцало
  (1937 - 1995)

  Феномен Евгения Гуцало - в непоколебимой верности слову, в таком служении ему, какое
  исключает разменом на любые другие виды, пусть и полезной, деятельности.
  Родился Е. Гуцало 14 января 1937г. в с. Старом животе (ныне - Новоживотов)
  Оратовского района Винницкой области в семье сельских учителей. Мир
  детства, истерзанный и одновременно неизмеримо углубленный большой трагедией войны,
  составляет ключевую основу его творчества. До этого мира снова и снова
  возвращается писатель на разных этапах своего литературного пути.
  В 1959г. Е. Гуцало заканчивает Нежинский пединститут, некоторое время работает в
  редакциях газет, издательстве «Советский писатель» (ныне «Украинская
  писатель »), а впоследствии полностью сосредотачивается на профессиональной литера