ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Дмитро Павличко
  (нар. 1929)

  Дмитро Васильович Павличко — український поет, перекладач, громадсько-політичний
  діяч. Народився 28 вересня 1929р. в селі Стопчатові на Івано-Франківщині у
  селянській родині. Від осені 1945p. по літо 1946р. був ув'язнений за
  сфабрикованим сталінськими каральними органами звинуваченням у приналежності до
  УПА. 1953р. закінчив філологічний факультет Львівського університету. Завідував
  відділом поезії редакції журналу «Жовтень» (нині — «Дзвін»), після переїзду до
  Києва працював у секретаріаті СПУ. В 1971 — 1978 pp. Д. Павличко редагував
  журнал «Всесвіт». Перша збірка поезій «Любов і ненависть» з'явилася у 1953р.
  Пізніше побачили світ поетичні книги «Моя земля» (1955), «Чорна нитка» (1958).
  Дмитро Павличко
  (Родился 28 сентября 1929)

  Справедливо говорят, что биография поэта - в его стихах. Из поэзии Дмитрия
  Павлычко действительно можно узнать о жизненном пути, становления характера, о
  взгляды и убеждения ли не больше, чем из учебников, монографий, исследований,
  где говорится об этом талантливом поэте.
  Родился Дмитрий Васильевич Павлычко 28 сентября 1929 в селе Стопчатов
  Яблунивского района на Ивано-Франковщине - тогда эта территория была под Польшей -
  в крестьянской семье. Из рассыпанных в стихах обломков воспоминаний, как из кусочков
  смальты, преимущественно мрачных, темных цветов, можно воспроизвести мозаику его
  детства.
  Дмитро Павличко
  (Народився 28 вересня 1929)

  Справедливо говорять, що біографія поета — в його віршах. З поезії Дмитра
  Павличка справді можна дізнатися про життєвий шлях, становлення характеру, про
  погляди та переконання чи не більше, ніж з підручників, монографій, досліджень,
  де йдеться про цього талановитого поета.
  Народився Дмитро Васильович Павличко 28 вересня 1929 року в селі Стопчатові
  Яблунівського району на Івано-Франківщині — тоді ця територія була під Польщею —
  в селянській сім'ї. Із розсипаних у віршах уламків спогадів, як із шматочків
  смальти, переважно похмурих, темних кольорів, можна відтворити мозаїку його
  дитинства.
  Народився Дмитро, пригадує мати, «коли копати картоплю з батьком йшли вони».
  Белоусов дмитрий

  (Родился 24 IV. 1920)

  В СОЛНЕЧНОЙ Неволя ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
  Извините, читатель, за пафос. Но он тут оправдан и неизбежен. Поскольку речь идет о
  самоотверженного служителя Слова Дмитрия Григорьевича Белоуса. Несмотря
  культивсько-застойное глухолиття, на какие конъюнктурные перепады он всегда
  бесхитростно, упорно и, я бы сказал, даже азартно служил и служит Слову.
  Целенаправленно, упорно, повседневно. Одна из сборников поэта так и называлась -
  «Осторожно: слово!" Украдкой исчезали украинские школы, то неожиданно упали
  тиражи украинских изданий (ибо количество невнимания переросло в качество пренебрежения), хотя
  ДМИТРО БІЛОУС
  (Народився 24. IV. 1920)

  У СОНЯЧНІЙ НЕВОЛІ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
  Даруйте, читачу, за пафос. Але він тут виправданий і неминучий. Бо йдеться про
  самовідданого служителя Слова Дмитра Григоровича Білоуса. Попри
  культівсько-застійне глухоліття, попри будь-які кон'юнктурні перепади він завжди
  безхитрісно, завзято і, я б сказав, навіть азартно служив і служить Слову.
  Цілеспрямовано, затято, повсякденно. Одна із збірок поета так і називалася —
  «Обережно: слово!». Крадькома щезали українські школи, якось несподівано упали
  тиражі українських видань (бо кількість неуваги переросла в якість зневаги), хоч
  суспільний фасад запопадливо гримувався і маскувався під небувалий розквіт, під
  нібито зоряну годину нашої культури. Мабуть, у ту пору такі люди, як Дмитро