ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  ВОЛОДИМИР САМІЙЛЕНКО
  (1864 — 1925)

  Поет-лірик, сатирик, драматург, перекладач — В. Самійленко в усіх жанрах
  творчості виявив себе як митець з тонким відчуттям слова, своїми темами, своєю
  неповторною манерою письма, зі своїм оригінальним підходом до традиційних тем.
  Народився Володимир Іванович Самійленко 3 лютого 1864р. в с. Великі Сорочинці на
  Полтавщині. Батько його був поміщик Іван Лисевич, а мати — колишня кріпачка
  Олександра Самійленко. Початкову освіту майбутній письменник одержав у дяка,
  потім у Миргородській початковій школі. В 1875р. В. Самійленко вступив до
  Полтавської гімназії, яку закінчив у 1884р. У ці роки обдарований, чутливий до
  художнього слова юнак багато читає, робить спроби перекладати і писати. Потім з
  Владимир Кириллович Малик

  (Настоящая фамилия - Сыченко) наро-дивсяь21 февраля 1921 года в сВолодимир
  Малик
  (Род. 1921 г.)

  Владимир Кириллович Малик (настоящая фамилия - Сыченко) родился 21 февраля 1921
  в с. Новоселках Макаровского района на Киевщине в крестьянской семье.
  Филологическое образование получил в Киевском университете (1950). Потом долгое время
  преподавал в школе украинский язык и литературу. Первую его книгу - стихотворную
  историческую сказку «Журавли-журавлики» (1957) - с удовольствием прочитали дети и
  взрослые. Впоследствии увидели свет исторические поэмы и легенды молодого автора -
  Володимир Кирилович Малик

  (справжнє прізвище — Сиченко) наро-дився'21 лютого 1921 року в сВолодимир
  Малик
  (нар. 1921 р.)

  Володимир Кирилович Малик (справжнє прізвище — Сиченко) народився 21 лютого 1921
  року в с. Новосілках Макарівського району на Київщині в селянській родині.
  Філологічну освіту здобув у Київському університеті (1950). Потім тривалий час
  викладав у школі українську мову й літературу. Першу його книжку — віршовану
  історичну казку «Журавлі-журавлики» (1957) — із задоволенням прочитали діти й
  дорослі. Згодом побачили світ історичні поеми й легенди молодого автора —
  Владимир Дрозд
  (1939 г. рожд.)

  Владимир Дрозд двадцатитрехлетним юношей издал первую книгу новелл и рассказов
  («Люблю синие звезды», 1962) и сразу был принят в Союз писателей.
  Начав литературную работу как новеллист и продолжая изредка печатать
  новеллы, В. Дрозд постепенно утверждается как автор повести и романа.
  Несколько особняком стоят в творчестве писателя романы-биографии «Ритмы жизни»
  (1974), «Дорога к матери» (1979) - о семье академика А. Богомольца, «Добрый
  весть »(1907) - о Ювеналия Мельникова,« малоросса »из Черниговской губернии,
  «Росийськопидданих», одного из первых марксистов в Украине Все написано
  неиндивидуализированного словом учебника по истории с обязательными для
  Володимир Дрозд
  (1939 р. нар.)

  Володимир Дрозд двадцятитрирічним юнаком видав першу книжку новел та оповідань
  («Люблю сині зорі», 1962) і одразу був прийнятий до Спілки письменників.
  Розпочавши літературну працю як новеліст і продовжуючи вряди-годи друкувати
  новели, В. Дрозд поступово утверджується як автор повісті й роману.
  Дещо осібно стоять у творчості письменника романи-біографії «Ритми життя»
  (1974), «Дорога до матері» (1979) — про родину академіка О. Богомольця, «Добра
  вість» (1907) — про Ювеналія Мельникова, «малороса» із Чернігівської губернії,
  «російськопідданого», одного із перших марксистів в Україні Усе написано
  неіндивідуалізованим словом підручника з історії із обов'язковими для