ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Василь Чумак
  (1901 — 1919)

  Три перші вірші поета “До праці”, “Не вам”, “Далі” були опубліковані в листопаді
  в 1917p., a 1918p. пролунав свіжий, бадьорий голос поета:
  Більше надії, брати!
  Місця сумніву нема —
  сміло і прямо іти,
  ширше ступать до мети
  з міццю, що скелі лама.
  Ці рядки, згодом покладені на музику, стали однією з улюблених пісень
  повстанців, що бачили в революції визволення від соціального й національного
  гніту. Проте самого поета серед них уже не було. Разом з Г. Михайличенком і К.
  Василь Стус
  (1938 — 1985)

  Василь Семенович Стус — український поет, літературознавець, правозахисник.
  Народився 6 січня 1938р. в селі Рахнівка на Вінниччині. Закінчив філологічний
  факультет Донецького педінституту, вчителював, працював у газеті. 1963р. вступив
  до аспірантури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР у Києві, звідки
  його було відраховано за протести проти арештів у середовищі української
  інтелігенції. Належав до т. зв. «шістдесятників» — опозиційно настроєних
  представників творчої молоді, які активно боролися за відродження національної
  культури, протестували проти реставрації сталінізму. 1972р. В. Стуса арештовано
  разом з іншими українськими правозахисниками та засуджено до п'яти років таборів
  Василий Стус
  (1938 - 1985)

  Василий Семенович Стус - украинский поэт, литературовед, правозащитник.
  Родился 6 января 1938г. в селе Рахнивка на Винниччине. Окончил филологический
  факультет Донецкого пединститута, работал учителем, работал в газете. 1963г. вступил
  в аспирантуру Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР в Киеве, откуда
  был исключен за протесты против арестов в среде украинской
  интеллигенции. Принадлежал к т. н. «Шестидесятников» - оппозиционно настроенных
  представителей творческой молодежи, которые активно боролись за возрождение национальной
  культуры, протестовавших против реставрации сталинизма. 1972г. В. Стуса арестованы
  вместе с другими украинскими правозащитниками и приговорен к пяти годам лагерей
  • Раздел: ---
  • Автор: terramir
  • 5 февраля 12:02
  ВАСИЛИЙ СТЕФАНИК
  (1871 - 1936)

  Родился Василий Семенович Стефаник 14 мая 1871г. в с. Русов (теперь
  Снятинского района Ивано-Франковской области) в семье зажиточного крестьянина.
  1883г. Стефаник вступает в польской гимназии в Коломые, где с четвертого класса
  принимает участие в работе кружка гимназической молодежи. Участники кружка вели
  общественно-культурную работу среди крестьян (в частности, организовывали читальни.
  Стефаник-гимназист начинает пробовать силы в литературе. Из своих первых произведений
  Стефаник опубликовал без подписи только одно стихотворение. В соавторстве с Мартовичем
  написал два рассказа: "Нечитальник" (1888) и "Лумера" (1889).
  В 1890г. Стефаник в связи с обвинением в нелегальной общественно-культурной
  • Раздел: ---
  • Автор: terramir
  • 5 февраля 12:02
  ВАСИЛЬ СТЕФАНИК
  (1871 — 1936)

  Народився Василь Семенович Стефаник 14 травня 1871р. в с. Русові (тепер
  Снятинського району Івано-Франківської області) в сім'ї заможного селянина.
  1883р. Стефаник вступає до польської гімназії в Коломиї, де з четвертого класу
  бере участь у роботі гуртка гімназичної молоді. Учасники гуртка вели
  громадсько-культурну роботу серед селян (зокрема, організовували читальні).
  Стефаник-гімназист починає пробувати сили в літературі. Зі своїх перших творів
  Стефаник опублікував без підпису лише один вірш. У співавторстві з Мартовичем
  написав два оповідання: “Нечитальник” (1888) та “Лумера” (1889).
  У 1890р. Стефаник у зв'язку із звинуваченням в нелегальній громадсько-культурній