ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  • Раздел: ---
  • Автор: terramir
  • 5 февраля 07:02
  ВАСИЛИЙ СИМОНЕНКО

  1956 год. После знаменитого XX съезда КПСС, на котором тогдашний большевистский
  генсек Никита Хрущев ужаснул мир убийственно-обличительной докладом о неслыханных
  злодеяния сталинской бандократии, казалось бы, на нашей выстраданный земли
  никогда не повторится разнузданная вакханалия многомиллионного людомор. И
  недаром в народе говорят: с крокодиловых яиц орлы не вылетают. Как показал
  жизни, никогда тоталитаризма не приобрести человеческое лицо.
  Не прошло и десяти лет после последнего цунами сталинских репрессий зимы 1953
  года, как над Украиной снова замаячила зловещая призрак политического террора. На
  то время на историческую арену ступило бунтующее поколение шестидесятников, которое и
  стало объектом звериной ненависти притихших после критики культа личности
  ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО

  1956 рік. Після знаменитого XX з'їзду КПРС, на якому тодішній більшовицький
  генсек Микита Хрущов вжахнув світ убивчо-викривальною доповіддю про нечувані
  злодіяння сталінської бандократії, здавалося б, на нашій вистражданій землі
  ніколи не повториться розгнуздана вакханалія багатомільйонного людомору. Та
  недарма в народі кажуть: із крокодилових яєць орли не вилітають. Як засвідчило
  життя, ніколи тоталітаризму не набути людського обличчя.
  Не минуло й десяти літ після останнього цунамі сталінських репресій зими 1953
  року, як над Україною знову замаячила лиховісна примара політичного терору. На
  той час на історичну арену ступило бунтівливе покоління шістдесятників, яке й
  стало об'єктом звірячої ненависті принишклих після критики культу особи
  сталіністів.
  Василь Земляк
  (1923 - 1977)

  Творчество Василия Земляка практически с первых его серьезных шагов в литературе
  привлекла к себе внимание, а после появления «Лебединая стая» (первая публикация:
  Днепр. 1971. № № 1-3) писатель на длительное время стал объектом дискуссий о
  Украинский прозе 70-х годов, хотя сначала критика была не очень единодушной в
  оценке этого романа. И все же вместе со второй книгой («Зеленые Мельницы», 1976) этот
  произведение был отмечен 1978p. Государственной премией Украины им. Т. Шевченко, выдержал
  течение немногих лет несколько изданий.
  Вместе с поколением писателей-фронтовиков пришел еще молодой Василий Земляк
  (Василий Сидорович Вацик) в украинскую литературу 50-х годов. За плечами, в
  • Раздел: ---
  • Автор: terramir
  • 5 февраля 07:02
  Василь Земляк
  (1923 — 1977)

  Творчість Василя Земляка практично з перших його серйозних кроків у літературі
  привернула до себе увагу, а після появи «Лебединої зграї» (перша публікація:
  Дніпро. 1971. №№ 1—3) письменник на тривалий час став об'єктом дискусій про
  українську прозу 70-х років, хоча спершу критика була не вельми одностайною в
  оцінці цього роману. Та все ж разом із другою книгою («Зелені Млини», 1976) цей
  твір був відзначений 1978p. Державною премією України ім. Т. Шевченка, витримав
  упродовж небагатьох років кілька видань.
  Разом із поколінням письменників-фронтовиків прийшов іще молодий Василь Земляк
  (Василь Сидорович Вацик) в українську літературу 50-х років. За плечима, в
  Василий Эллан-Блакитный
  (1894 - 1925)

  Поэт, журналист, политический и государственный деятель, публицист, редактор правительственной
  газеты «Вести ВУЦИК» и некоторых других изданий он, по признанию М. Зерова, был
  «Сильной, влиятельной фигурой» на литературном поле. В. М. Елланський
  (Литературные псевдонимы - Василий Эллан, В. Блакитный, Валерий Плут, А. Орталь
  и др.) родился 12 января 1894г. в с. Козел (теперь - Михайло-Коцюбинское) на
  Черниговщине в семье священника. Учился Василий в Черниговской бурсе, затем
  в духовной семинарии, которой искренне не любил. По окончании четвертого класса (1914)
  поступил на экономическое отделение Киевского коммерческого института (где уже
  учился его давний, еще с бурсы, товарищ - П. Тычина). Но институт не
  закончил: «трубами мировыми 17-й год заиграл» (В. Сосюра), и недавнего студента