ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  БРОВЧЕНКО Володимир Якович

  Бровченко Володимир Якович — український поет.
  Народився 1 червня 1931р. в с. Мала Виска, тепер місто Кіровоградської області.
  Закінчив 1955р. Одеський технологічний інститут харчової та холодильної
  промисловості.
  У 1973—1979рр. — головний редактор журналу «Дніпро», з 1979р. — голова правління
  Товариства культурних зв'язків з українцями за кордоном. Друкується з 1953р.
  Автор збірок «Шумлять жита» (1956), «Зустрічайте сонце» (1959), «Нерозстріляні
  зорі» (1966), «Найдорожче» (1981), «Навперейми літам» (1981), «Повернення з
  літа» (1985), роману у віршах «Як Мамай до Канади їздив» (1984) та ін.
  Деякі поезії покладено на музику.
  Окремі твори Бровченка перекладено російською та англійською мовами.
  Борис Харчук
  (1931 - 1988)

  Борис Харчук родился 1931г. в с. Лозы на Тернопольщине. Окончил Полтавский
  педагогический институт (1954) и Высшие литературные курсы в Москве. Работал
  журналистом. И писал. Писал, как велело сердце, как обязывала совесть перед той
  землей, его пустила в широкий мир. Поэтому он никогда не стеснялся своих
  первых книг, не переписывал их. А за три десятилетия многотрудную труда на
  полку стала библиотека томов с его именем: романов «Волынь» (в четырех томах,
  1959 - 1965), «Майдан» (1970), «Хлеб насущный» (1976), «Кревнякы» (1984),
  повестей и рассказов «Иосиф из гроша сдачи" (1957), «С перепутья» (1958),
  «Станция« Настенька »(1965),« окаменевший огонь »(1966),« Зазимко и весны »
  Борис Харчук
  (1931 — 1988)

  Борис Харчук народився 1931р. в с. Лози на Тернопільщині. Закінчив Полтавський
  педагогічний інститут (1954) та Вищі літературні курси в Москві. Працював
  журналістом. І писав. Писав, як веліло серце, як зобов'язувала совість перед тою
  землею, що його пустила у широкий світ. Тому він ніколи не соромився своїх
  найперших книжок, не переписував їх. А за три десятиліття многотрудної праці на
  полицю стала бібліотека томів з його іменем: романів «Волинь» (у чотирьох томах,
  1959 — 1965), «Майдан» (1970), «Хліб насущний» (1976), «Кревняки» (1984),
  повістей і оповідань «Йосип з гроша здачі» (1957), «З роздоріжжя» (1958),
  «Станція «Настуся» (1965), «Закам'янілий вогонь» (1966), «Зазимки і весни»
  БОРИС ГРИНЧЕНКО
  (1863 - 1910)

  Б. Гринченко был активным поэтом, прозаиком, драматургом, переводчиком,
  литературным критиком. Известен он и как языковед («Словарь украинского
  языка »), фольклорист и этнограф (« этнографические материалы, Собранные в
  Черниговской и соседний с ней губерниях »), педагог, публицист, организатор
  издательского дела, библиограф. Писателя уважали И. Франко, М. Коцюбинский,
  Леся Украинской, П. Грабовский и другие выдающиеся современники.
  Родился Борис Дмитриевич Гринченко (псевдонимы В. Чайченко, Иван Перекати,
  Ольховская Б., Страж П. и др.) 9 декабря 1863г. на хуторе Ольховый Яр на
  Харьковщине (теперь Сумской области) в обедневшей дворянской семье. В 1874 -
  БОРИС ОЛШНИК
  (Нар. 1935 p.)

  Народився Борис Ілліч Олійник 22 жовтня 1935р. в с. Зачепилівка на Полтавщині.
  Вірші почав писати в шкільному віці. Він «топтав стежку до п'ятого класу
  Зачепилівської семирічки», коли побачив у новосанжарівській райгазеті
  «Ленінським шляхом» свій невеличкий вірш і своє прізвище.
  1953р., після закінчення шкільного навчання, вступив на факультет журналістики
  Київського університету імені Т. Г. Шевченка, а вже 1958р. розпочав роботу в
  редакції газети «Молодь України». Поет і журналіст, часто їздив у відрядження,
  зокрема на ударну комсомольську будову — Лисичанський хімкомбінат, про неї ж і
  про молоде місто Сєвєродонецьк надрукував у газеті серію нарисів і видав