ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  БОРИС ГРИНЧЕНКО
  (1863 - 1910)

  Б. Гринченко был активным поэтом, прозаиком, драматургом, переводчиком,
  литературным критиком. Известен он и как языковед («Словарь украинского
  языка »), фольклорист и этнограф (« этнографические материалы, Собранные в
  Черниговской и соседний с ней губерниях »), педагог, публицист, организатор
  издательского дела, библиограф. Писателя уважали И. Франко, М. Коцюбинский,
  Леся Украинской, П. Грабовский и другие выдающиеся современники.
  Родился Борис Дмитриевич Гринченко (псевдонимы В. Чайченко, Иван Перекати,
  Ольховская Б., Страж П. и др.) 9 декабря 1863г. на хуторе Ольховый Яр на
  Харьковщине (теперь Сумской области) в обедневшей дворянской семье. В 1874 -
  БОРИС ГРІНЧЕНКО
  (1863 — 1910)

  Б. Грінченко був активним поетом, прозаїком, драматургом, перекладачем,
  літературним критиком. Відомий він і як мовознавець («Словарь української
  мови»), фольклорист та етнограф («Этнографические материалы, собранные в
  Черниговской й соседней с ней губерниях»), педагог, публіцист, організатор
  видавничої справи, бібліограф. Письменника шанували І. Франко, М. Коцюбинський,
  Леся Українка, П. Грабовський та інші видатні сучасники.
  Народився Борис Дмитрович Грінченко (псевдоніми В. Чайченко, Іван Перекотиполе,
  Вільхівський Б., Вартовий П. та ін.) 9 грудня 1863р. на хуторі Вільховий Яр на
  Харківщині (тепер Сумської області) у збіднілій дворянській родині. У 1874 —
  Борис Антоненко-Давидович
  (5 августа 1899 - 8 мая 1984)

  ... Идущего вверх ...
  ... Литература наша - это не путь к легкой славе, не способ заработка и не
  развлечение на досуге, а честное служение народу, народному делу, народной идеи.
  Б. Антоненко-Давидович
  «В литературе и круг литературы»
  Это не пустые слова. Это его идейно-творческое кредо. Он никогда не отступал от
  этого «верую». Он шел с ним всегда через всю свою долгую, тяжелую и трагическое
  жизнь. Уже сравнительно недавно, после всех своих смертельных происшествий в сталинских
  концентраках, Борис Дмитриевич в своем автобиографическом очерке (1967) писал:
  Борис Антоненко-Давидович
  (5 серпня 1899 — 8 травня 1984)

  ...ЩО ВГОРУ ЙДЕ...
  ...література наша — це не шлях до легкої слави, не спосіб заробітку і не
  розвага на дозвіллі, а чесне служіння народові, народному ділу, народній ідеї.
  Б. Антоненко-Давидович
  «В літературі й коло літератури»
  Це не порожні слова. Це його ідейно-творче кредо. Він ніколи не відступав від
  цього «вірую». Він ішов з ним завжди крізь усе своє довге, тяжке і трагедійне
  життя. Вже порівняно недавно, після всіх своїх смертельних пригод у сталінських
  концентраках, Борис Дмитрович у своєму автобіографічному нарисі (1967) писав:
  Богдан Лепкий
  (9 ноября 1872 - 21 июля 1941)

  "Самые популярные ФИГУРА на галицкой почве ..."
  Откуда происходит писатель, кто его родители, где он учился, работал,
  публиковал свои произведения? Это впервые открывает для себя не только читатель, но и
  исследователь, - хотя о жизни Лепкого было написано немало, но все это
  содержится в изданиях, до недавнего времени почти недоступных.
  Родина Лепкого - Подолье, край благословенный, щедрый, овеянный
  легендами. Сам поэт написал о нем в одном из ранних своих стихотворений - "Запев":
  Баюкал мою колыбель