ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Богдан Лепкий
  (9 листопада 1872 — 21 липня 1941)

  “НАЙПОПУЛЯРНІША ПОСТАТЬ НА ГАЛИЦЬКОМУ ГРУНТІ...”
  Звідки походить письменник, хто його батьки, де він навчався, працював,
  публікував свої твори? Це вперше відкриває для себе не тільки читач, а й
  дослідник, бо хоч про життя Б. Лепкого було написано чимало, але все це
  міститься у виданнях, донедавна майже недоступних.
  Батьківщина Б. Лепкого — Поділля, край благословенний, щедрий, овіяний
  легендами. Сам поет написав про нього в одному з ранніх своїх віршів — “Заспів”:
  Колисав мою колиску
  Богдан Игорь Антоныч
  (5 октября 1909 - 6 июля 1937)

  Богдан Игорь Антонич родился в Новицы Горлицкого уезда в семье священника.
  Настоящая фамилия отца была Василий Кот; семья сменила фамилию перед
  рождением Игоря. Начальное образование получил Антоныч дома, под присмотром
  частной учительницы, а гимназию окончил в Сяноци.
  Антоныч начал писать стихи еще ребенком. Он продолжал писать их в средней
  школе, но потому, что школа была польская и что он находился тогда почти исключительно в
  польском окружении, его сочинения были написаны по-польски.
  Осенью 1928 года Антоныч переехал во Львов и поступил во Львовский
  университета. Этот этап его жизни имел решающее значение для развития его
  Богдан Ігор Антонич
  (5 жовтня 1909 — 6 липня 1937)

  Богдан Ігор Антонич народився в Новиці Горлицького повіту, в родині священика.
  Справжнє прізвище батька було Василь Кіт; родина змінила прізвище перед
  народженням Ігоря. Початкову освіту здобував Антонич дома, під наглядом
  приватної вчительки, а гімназію закінчив у Сяноці.
  Антонич почав писати вірші ще дитиною. Він продовжував писати їх в середній
  школі, але тому, що школа була польська і що він перебував тоді майже виключно в
  польському оточенні, його юнацькі твори були написані по-польськи.
  Восени 1928 року Антонич переїхав до Львова і вступив до Львівського
  університету. Цей етап його життя мав вирішальне значення для розвитку його
  БИЛЫК Иван Иванович
  (17 января 1929г)

  Билык Иван Иванович - украинский писатель.
  Родился 17 января 1929г. в с. Градижске, теперь пгт Глобинского р-на
  Полтавской области.
  Окончил 1961г. Киевский университет. Печатается с 1956.
  Роман «Танго» (1968) - о жизни украинской эмиграции.
  Исторический роман «Меч Арея» (1972) рассказывает о Киеве и киевлянах 5-го в.
  (Подвергался критике за отступление от устоявшихся в историографии взглядов).
  В романе «День рождения Золотой рыбки» (1977) затронуты проблемы
  ответственности лица перед обществом и природой.
  БІЛИК Іван Іванович
  (17 січня 1929р)

  Білик Іван Іванович — український письменник.
  Народився 17 січня 1929р. в с. Градизьку, тепер смт Глобинського р-ну
  Полтавської області.
  Закінчив 1961р. Київський університет. Друкується з 1956р.
  Роман «Танго» (1968) — про життя української еміграції.
  Історичний роман «Меч Арея» (1972) розповідає про Київ і киян 5-го ст.
  (піддавався критиці за відступ від усталених в історіографії поглядів).
  У романі «День народження Золотої рибки» (1977) порушено проблеми
  відповідальності особи перед суспільством і природою.