ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  Андрій МалишкоАндрій Малишко
  (14 листопада 1912 — 17 лютого 1970)

  Андрій Малишко — поет-лірик від Бога. Його голос, то ніжний і схвильований, як
  перші слова кохання, то гнівний, сповнений пристрасті вибухової сили, не можна
  сплутати з чиїмось іншим. Навіть у ряду визначних талантів, яких дала українська
  поезія світові в двадцятому столітті — Максим Рильський, Павло Тичина, Євген
  Маланюк, Богдан Ігор Антонич, Василь Стус, — постать Андрія Малишка не блякне,
  вирізняється глибокою поетичною самобутністю, власним баченням світу, органічним
  єдинокорінням з народнопоетичною творчістю, інтимним тоном звучання, навіть коли
  він говорить про світові, загальнолюдські проблеми. А ще — пісенністю своєї
  лірики, тим, що кожен її рядок бринить за камертоном української народної пісні.
  АНДРЕЙ ГОЛОВКО
  (1897 - 1972)

  Родился Андрей Васильевич Головко 3 декабря 1887г. в с. Юрки на Полтавщине в
  зажиточной крестьянской семье.
  В 1905 - 1908 годах учился в сельской школе, попробовал сам сочинять стихи
  (На русском языке). Учась в Кременчугском реальном училище (1908 - 1914),
  мечтал о собственной литературной работе. В 1912г. под влиянием «Кобзаря» начал писать
  стихи на украинском языке.
  Когда обучение уже фактически было закончено и по семейным решением Головко имел
  кончить еще один, дополнительный, класс, который давал право на учительскую работу, его
  неожиданно исключили из училища за участие в тайном обществе «Юношеская союз»
  АНДРІЙ ГОЛОВКО
  (1897 — 1972)

  Народився Андрій Васильович Головко 3 грудня 1887р. в с. Юрки на Полтавщині в
  заможній селянській родині.
  У 1905 — 1908 рр. навчався у сільській школі, спробував сам складати вірші
  (російською мовою). Навчаючись у Кременчуцькому реальному училищі (1908 — 1914),
  мріяв про власну літературну працю. У 1912р. під впливом «Кобзаря» почав писати
  вірші українською мовою.
  Коли навчання вже фактично було закінчено і за родинним рішенням Головко мав
  скінчити ще один, додатковий, клас, який давав право на вчительську роботу, його
  несподівано виключили з училища за участь в таємному товаристві «Юнацька спілка»
  Анатолий Димаров
  (1922 г. рожд.)

  В гроздь талантливых мастеров украинской прозы послевоенного времени имя Анатолия
  Димарова вписывалось медленно и трудно. По крайней мере, официальное его признание
  припизнилося на два десятилетия, если брать за точку отсчета 60-е годы,
  протяжении которых одна за другой выходили части романа «И будут люди» (1964, 1966,
  1968). Только за последнюю - «Боль и гнев» (1974, 1980) автор был удостоен
  Шевченковской премии.
  Анатолій Дімаров (1922 р. нар.)

  У гроно талановитих майстрів української прози повоєнного часу ім'я Анатолія
  Дімарова вписувалося повільно й важко. Принаймні, офіційне його визнання
  припізнилося на два десятиліття, коли брати за точку відліку 60-ті роки,
  впродовж яких одна за одною виходили частини роману «І будуть люди» (1964, 1966,
  1968). Лише за останню — «Біль і гнів» (1974, 1980) автор був удостоєний
  Шевченківської премії.